Платні послуги та тарифи

Перелік платних послуг, які надає

ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України»

у сфері визначення санітарно-хімічних показників ґрунту

п/п

Дослідження

Метод

Ціна, грн.

(без НДС)

 

1.

Визначення вмісту аміаку

Фотоколориметричний метод

44,95

 

2.

Визначення вмісту нітратів

«---»

18,56

3.

Визначення вологості

Гравіметричний метод

27,40

4.

Визначення водневого показника у водній та сольовій витяжці

Потенціометричний метод

23,60

5.

Визначення кількості нафтопродуктів

Гравіметричний метод

91,04

6.

Визначення вмісту: міді, кадмію, свинцю, цинку, нікелю, ртуті, заліза, марганцю і кобальту

Атомно-абсорбційний метод

40,85

 

за дослідження одного показника

7.

Визначення вмісту ртуті

Фото колориметричним методом

45,58

 

Вірусологічна лабораторія ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Держаної санітарно-епідеміологічної служби України» має висококваліфікований, професійний персонал та оснащена сучасним обладнанням фірми "Biorad" (США), "TECAN" (Австрія). Завдяки чому може виконувати широкий спектр досліджень на платній основі всім групам населення.

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які може надавати вірусологічна лабораторія ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Держаної санітарно-епідеміологічної служби України»

 

п/п

Дослідження

Клінічний матеріал

Ціна

(без НДС)

(грн.)

Імуноферментний аналіз

1.

Виявлення антитіл класу Ig M до вірусу гепатиту А

 

Сироватка крові,

плазма крові

39,39

2.

HВsAg вірусу гепатиту В;

антитіла до НВsAg вірусу гепатиту В

"---"

"---"

3.

Антитіла класу Ig M та

Ig G до вірусу гепатиту С

 

"---"

"---"

4.

Антитіла класу Ig M та

Ig G до вірусу кору

 

"---"

"---"

5.

Антитіла класу Ig M та

Ig G до вірусу краснухи;

кількісне визначення антитіл класу Ig G до вірусу краснухи

 

"---"

"---"

6.

Антиген вірусу гепатиту А

 

Фекалії;

секційний матеріал (фрагменти тонкого кишковика, шлунку)

 

"---"

7.

Антиген ротавірусу

Фекалії;

секційний матеріал (фрагменти тонкого кишковика, шлунку)

 

"---"

8.

Антиген вірусу гепатиту А

 

Вода питна,

вода стічна,

вода відкритих водоймищ;

вода басейнів, що використовують водопровідну воду;

продукти харчування,в тому числі дитячого;

змиви з предметів вжитку;

грунт

 

"---"

9.

Антиген ротавірусу

 

Вода питна,

вода стічна,

вода відкритих водоймищ, вода басейнів, що використовують водопровідну воду;

продукти харчування,в тому числі дитячого;

змиви з предметів вжитку,

грунт

 

 

 

 

 

 

"---"

Метод флуоресцируючих антитіл

1.

Антигени вірусів грипу А та В,

парагрипу 1-3 типів, аденовірусів,

респіраторно-синцитіального вірусу

Назофарингеальні змиви; аспірат із зіву, носоглотки, бронхів; секційний матеріал (фрагменти легенів, трахеї)

 

22,89

Метод ланцюгової полімеразної реакції у реальному часі

1.

Вірус грипу типу А та В, віруси грипу типу А підтипів

А( H1N1) pdm,

А( H1N1)сезонний,

А( H3N2)

Назофарингеальні змиви, мазки з носоглотки, секційний матеріал

Якісний аналіз 128,15

2.

Ентеровіруси

Ліквор, фекалії,

назофарингеальні змиви, сироватка крові,

об’єкти з навколишнього середовища

"---"

3.

Вірус гепатиту А

Плазма (сироватка крові), фекалії,

об’єкти навколишнього середовища (вода питна, стічна, поверхневих вод)

"---"

 

Адреса: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 64 (І поверх).

Довідки за телефоном: 0412- 34-64-14.

 

 

 

Лабораторія ОНІ

 

Біологічний матеріал та об’єкти середовища

життєдіяльності людини

 

 

 

Ціна без ПДВ (грн.)

Кількість

12.

Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань без ідентифікації

24,86

за дослідження одного об’єкта

14.

Ідентифікація:

 

 

14.9

мікроорганізмів роду ієрсинія

57,83

за одне дослідження одного роду мікроорга-нізмів

Мікроорганізмів роду вібріо

-«-

-«-

Мікроорганізмів роду лептоспіра

-«-

-«-

Мікроорганізмів роду бруцелла

-«-

-«-

18.

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків)

21,73

за одне дослідження одного виду мікроорга-нізмів

19.

Централізоване виготовлення поживних середовищ:

 

 

рідких

40,68

за 1 л

щільних

32,29

за 1 л

20.1

Визначення антитіл до ієрсиніозів О3, О9, псевдотуберкульозу, туляремії, бруцельозу та лептоспірозу із застосуванням РНГА

22,22

за одне дослідження

одного показника

20.2

Визначення антитіл до бруцельозу із застосуванням РА

27,57

за одне дослідження

21.

Виявлення:

 

 

21.1

Збудника сибірки в об’єктах середовища життєдіяльності людини (грунт, сировина тваринного походження тощо)

179,91

за дослідження одного об’єкта

21.2

Лептоспір у воді водоймищ господарсько-питного та культурно-побутового водокористування

176,37

за одне дослідження

21.3

Збудників природно-осередкових інфекцій в об’єктах середовища життєдіяльності людини (туляремії, лістеріозу, ерезіпелоїду і ієрсиніозів в польовому матеріалі)

60,36

за дослідження одного показника

23.

Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації лептоспір (РМА)

154,81

за одне дослідження

245.

Розгляд і оформлення документів:

 

 

на роботу з біологічними агентами різних груп патогенності

200,59

за один документ

 

 

Паразитологічна лабораторія

може проводити паразитологічні дослідження біоматеріалу та проб об’єктів середовища життєдіяльності людини: з визначенням яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист кишкових та кров’яних найпростіших по прейскуранту

згідно Постанови КМУ № 662 від 11.05.2006р.

 

ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ :

 

п/п

Найменування робіт (послуг)

Пункти прейскуранту

Ціна (без урахування

податку на додану вартість, гривень

1

Біоматеріал:

- фекалії :

1) на яйця гельмінтів;

2) на патогенні кишкові найпростіші

- періональний зскріб

- дуоденальний вміст

- сеча

- харкотиння

- кров

38, 39, 42

 

38-1

39-2

39-1

38-2

38-3

38-4

42

 

 

10,59 грн.

17,92 грн

2,97 грн.

11,33 грн.

11,5 грн.

12,14 грн.

19,49 грн.

 

За одне

дослідження

  • -

  • -

  • -

  • -

  • -

  • -

2

Побутовий порох на наявність алергенних та інших кліщів

35

30,85 грн.

За одне

дослідження

3

Городина, садовина

33-1

23,16 грн.

За одне

дослідження однієї проби

4

Вода питна, плавальних басейнів, відкри-тих водоймищ господарсько- побутового призначення та стічна вода

33-2

33,58 грн.

За одне

дослідження однієї проби

5

Мул, осад стічних вод

33-3

39,5 грн.

За одне

дослідження однієї проби

6

Риба, рибопродукти, ракоподібні

37-1

19,31 грн.

За одне

дослідження

7

Мясо та мясопродукти

37-2

18,42 грн.

За одне

дослідження

8

Пил, змиви з поверхні предметів довкілля

37-3

19,52 грн.

За одне

дослідження

9

Визначення видової приналежності комах, що мають епідемічне значення

32

7,56 грн.

За одне

дослідження одного екземпляра

10

Виявлення демодекоїдних кліщів

34

7,87 грн.

За одне

дослідження

11

 

Обстеження партії товару на наявність членистоногих

40

39,6 грн.

За одне

дослідження

12

Навчання на робочих місцях фахівців відомчих лабораторій методам прове-дення паразитологічних та інших досліджень

242

77,68 грн.

За одного слухача за один день

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які надає

ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр»

у сфері визначення санітарно-хімічних показників атмосферного повітря та повітря закритих приміщень

 

п/п

Дослідження

Метод

Ціна, грн.

(без НДС)

 

1.

Визначення вмісту азоту діоксиду

Фотоколориметричний метод

43,68

2.

Визначення вмісту аміаку

«---»

41,92

3.

Визначення вмісту ангідриду сірчистого фотометричним методом

«---»

45,44

4.

Визначення вмісту ангідриду фосфорного

«---»

38,65

5.

Визначення вмісту ацетону

«---»

49,57

6.

Визначення вмісту бензолу, ксилолу і толуолу

«---»

52,32

 

за дослідження одного показника

7.

Визначення вмісту водню хлористого

«---»

37,79

8

Визначення вмісту капролактаму

«---»

39,42

9

Визначення вмісту кислоти сірчаної

«---»

48,21

10

Визначення вмісту метилмеркаптану

«---»

35,61

11

Визначення вмісту сажі

«---»

27,12

12

Визначення вмісту пилу

Гравіметричний метод

24,40

13

Визначення вмісту сірководню

Фотоколориметричний метод

40,49

14

Визначення вмісту хлору

«---»

49,63

15

Визначення вмісту фенолу

«---»

48,32

16

Визначення вмісту формальдегіду

«---»

37,62

17

Визначення вмісту марганцю

«---»

51,07

18

Визначення вмісту свинцю

«---»

49,67

19

Визначення вмісту ртуті

«---»

36,06

20

Визначення вмісту вуглецю оксиду

Електрохімічний метод

11,38

 

 

ПЕРЕЛІК

платних послуг, які надає

ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр»

у сфері визначення санітарно-хімічних показників води питної, дистильованої, водойм і стічної

 

п/п

Дослідження

Метод

Ціна, грн.

(без НДС)

 

1.

Визначення вмісту алюмінію, марганцю, миш’яку, ртуті, хрому загального, міді, свинцю, кадмію, цинку, заліза і нікелю

Атомно-абсорбційної спектрометрії

35,43

 

за дослідження одного показника

2.

Визначення каламутності та кольоровості

Фотоколориметричний метод

10,46

3.

Визначення масової концентрації аміаку

«---»

16,92

4.

Визначення масової концентрації нітритів

«---»

14,86

5.

Визначення масової концентрації нітратів

«---»

17,42

6.

Визначення вмісту розчиненого кисню у воді поверхневих водойм

Титрометричний метод

20,63

7.

Визначення біологічного споживання кисню

«---»

47,04

8

Визначення вмісту вуглекислоти вільної

«---»

9,88

9

Визначення твердості загальної

«---»

12,71

10

Визначення вмісту завислих речовин

Гравіметричний метод

9,28

11

Визначення масової концентрації карбонатів, гідрокарбонатів

Титрометричний метод

 

 

12,12

12

Визначення масової концентрації кальцію

«---»

14,95

13

Визначення лужності загальної

«---»

7,58

14

Визначення водневого показника, рН

«---»

6,28

15

Визначення вмісту нафтопродуктів

Гравіметричний метод

59,15

16

Визначення суми солей і сухого залишку

«---»

13,54

17

Визначення окислюваності

Титрометричний метод

14,78

18

Визначення вмісту поліфосфатів

Фотоколориметричний метод

31,83

19

Визначення вмісту сірководню

Фотоколориметричний метод

11,57

20

Визначення вмісту синтетичний поверхнево-активний речовин

Фотоколориметричний метод

22,95

21

Визначення вмісту сульфатів

Турбідиметричний метод

29,78

22

Визначення вмісту фенолів

Фотоколориметричний метод

37,55

23

Визначення вмісту фтору

«---»

26,75

24

Визначення вмісту хлоридів

Титрометричний метод

12,00

25

Визначення вмісту хлору залишкового

«---»

10,52

26

Визначення вмісту формальдегіду

Фотоколориметричний метод

33,04

27

Визначення вмісту хлороформу

Хроматографічний метод

52,88

28

Визначення вмісту заліза

Фотоколориметричний метод

20,91

29

Визначення вмісту миш’яку

«---»

30,53

30

Визначення вмісту магнію

Розрахунковий метод

3,25

31

Визначення вмісту калію і натрію

Сумарно-розрахунковий метод

5,02

32

Визначення хімічного споживання кисню

Титрометричний метод

26,29

33

Визначення запаху

Органолептичний метод

3,03

34

Визначення присмаку

«---»

3,03

Вода дистильована

1

Визначення вмісту речовин, що відновлюють перманганат калію

Фотоколориметричний метод

13,05

2

Визначення вмісту сульфатів

«---»

13,72

3

Визначення водневого показника, рН

Потенціометричний метод

6,28

4

Визначення масової концентрації свинцю, цинку, заліза, кальцію і міді

Атомно-абсорбційний метод

42,06

5

Визначення вмісту хлоридів

Фотоколориметричний метод

12,40

6

Визначення вмісту алюмінію

Фотоколориметричний метод

17,91

7

Визначення вмісту залишку після випарювання

Гравіметричний метод

14,98

8

Визначення вмісту аміаку, нітратів, заліза, міді, свинцю і цинку

Фотоколориметричний метод

11,55

за дослідження одного показника

Полімерні вироби

 

 

Матеріали,контактуючі з харчовими продуктами

Ціна (грн.)

Кількість

204

Органолептичні показники

5,57

За одне дослідження

205.1

Стійкість до поту

5,63

За одне дослідження

205.2

Стійкість до слини

5,48

За одне дослідження

206

Визначення водного показника потенціометричним методом

6,28

За одне дослідження

207.4

Залізо, кадмій, кобальт, марганець, мідь, нікель, свинець, цинк, хром атомно-абсорбційним методом

37,9

За дослідження кожного показника

207.6

Фенол методом газової хроматографії

40,81

-“-

207.8

Дибутилфталат методом газорідинної хроматографії

45,65

За одне дослідження

207.9

Капролактам методом тонкошарової хроматографії

40,09

За одне дослідження

207.11

Формальдегід фотометричним методом

50,77

За одне дослідження

207.17

Алюміній методом спектрофотометрії

41,56

За одне дослідження

207.18

Каптакс методом тонкошарової хроматографії

45,58

За одне дослідження

207.24

Миш`як фотометричним методом

40,89

За одне дослідження

207.26

Спирт ізопропіловий, бутиловий, метиловий, ізобутиловий, етилацетат, бутилацетат, ацетон, гексан, гептан методом газорідинної хроматографії

35,83

За дослідження кожного показника

207.30

Епіхлоргідрин методом газорідинної хроматографії

44,7

За одне дослідження

 

Будівельні матеріали:

 

 

208.1

Ізопропіловий спирт методом газової хроматографії

50,05

-“-

208.2

Метиловий спирт фотометричним методом

51,63

За одне дослідження

208.6

Фенол фотометричним методом

48,33

За одне дослідження

208.8

Формальдегід фотометричним методом

36,72

За одне дослідження

208.11

Ацетон методом газорідинної хроматографії

52,79

За одне дослідження

208.19

Капролактам методом тонкошарової хроматографії

51,64

За одне дослідження

208.21

Стирол фотометричним методом

50,61

За одне дослідження

208.22

Дибутилфталат методом газорідинної хроматографії

50,02

За одне дослідження

208.27

Бензол, толуол, ксилол методом газорідинної хроматографії

53,2

За дослідження кожного показника

208.30

Аміак фотометричним методом

41,37

За одне дослідження

208.35

Ацетальдегід методом газорідинної хроматографії

55,11

За одне дослідження

 

Косметична продукція:

 

 

206

Визначення водного показника потенціометричним методом

6,28

За одне дослідження

214

Визначення шкіроподразнюючої дії косметич.продукції

93,01

За одне дослідження

 

Текстильна продукція:

 

 

204

Органолептичні показники

5,57

За одне дослідження

205.1

Стійкість до поту

5,63

За одне дослідження

206

Визначення водного показника потенціометричним методом

6,28

За одне дослідження

207.4

Залізо, кадмій, кобальт, марганець, мідь, нікель, свинець, цинк, хром атомно-абсорбційним методом

37,9

За дослідження кожного показника

207.6

Фенол методом газової хроматографії

40,81

За одне дослідження

207.8

Дибутилфталат методом газорідинної хроматографії

45,65

За одне дослідження

207.9

Капролактам методом тонкошарової хроматографії

40,09

За одне дослідження

207.11

Формальдегід фотометричним методом

50,77

За одне дослідження

207.17

Алюміній методом спектрофотометрії

41,56

За одне дослідження

208.6

Фенол фотометричним методом

48,33

За одне дослідження

207.24

Миш`як фотометричним методом

40,89

За одне дослідження

208.22

Дибутилфталат методом газорідинної хроматографії

50,02

За одне дослідження

208.27

Бензол, толуол, ксилол методом газорідинної хроматографії

53,2

За дослідження кожного показника

208.19

Капролактам методом тонкошарової хроматографії

51,64

За одне дослідження

 

Іграшки:

 

 

204

Органолептичні показники

5,57

За одне дослідження

205.1

Стійкість до поту

5,63

За одне дослідження

205.2

Стійкість до слини

5,48

За одне дослідження

206

Визначення водного показника потенціометричним методом

6,28

За одне дослідження

207.4

Залізо, кадмій, кобальт, марганець, мідь, нікель, свинець, цинк, хром атомно-абсорбційним методом

37,9

За дослідження кожного показника

207.6

Фенол методом газової хроматографії

40,81

За одне дослідження

207.8

Дибутилфталат методом газорідинної хроматографії

45,65

За одне дослідження

207.9

Капролактам методом тонкошарової хроматографії

40,09

За одне дослідження

207.11

Формальдегід фотометричним методом

50,77

За одне дослідження

207.17

Алюміній методом спектрофотометрії

41,56

За одне дослідження

207.18

Каптакс методом тонкошарової хроматографії

45,58

За одне дослідження

207.24

Миш`як фотометричним методом

40,89

За одне дослідження

207.26

Спирт ізопропіловий, бутиловий, метиловий, ізобутиловий, етилацетат, бутилацетат, ацетон, гексан, гептан методом газорідинної хроматографії

35,83

За дослідження кожного показника

208.6

Фенол фотометричним методом

48,33

За одне дослідження

208.8

Формальдегід фотометричним методом

36,72

За одне дослідження

208.11

Ацетон методом газорідинної хроматографії

52,79

За одне дослідження

208.19

Капролактам методом тонкошарової хроматографії

51,64

За одне дослідження

208.21

Стирол фотометричним методом

50,61

За одне дослідження

208.22

Дибутилфталат методом газорідинної хроматографії

50,02

За одне дослідження

207.24

Миш`як фотометричним методом

40,89

За одне дослідження

 

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

Санітарно-хімічні показники безпеки

 

86

Визначення :

Ціна (грн.)

Кількість

 

1)свинцю, кадмію, цинку,міді, атомно-абсорційним методом

40,4

За дослідження одного показника

 

2) ртуті,

40,4

 

 

3) миш’яку

39,57

 

 

4) нітратів, нітритів фотометричним методом

59,13

 

 

5) нітратів іонометричним методом

20,87

 

 

8) мікотоксинів (афлатоксин В1, афлатоксин М1, зеаралінон, дезоксиніваленол, патулін

79,33

За дослідження одного показника

90

Визначення:

 

 

 

11) вмісту загального сірчистого ангідриду титрометричним методом

41,31

 

108

Визначення бензойної кислоти

53,37

 

 

Пестициди (дивись табл. Визначення залишкових кількостей пестицидів)

 

 

103

Органолептика

5,16

 

Фізико-хімічні показники

81

Визначення масової концентрації загального екстракту

8,65

 

82

Визначення:

 

 

 

4)альдегідів

29,72

 

 

6)метанолу

48,86

 

 

8)сивушних масел

29,08

 

 

9)складних ефірів

47,19

 

83

Визначення природного барвника(якісна реакція)

11,85

 

84

Визначення:

 

 

 

1)алкоголю без відгону

7,79

 

 

2) алкоголю з відгоном

22,42

 

85

Визначення:

 

 

 

1)в безалкогольних напоях насиченості двооксидом вуглецю

18,21

 

 

2)в борошні сирої клейковени

22,53

 

86

Визначення:

 

 

 

9)гормональних препаратів(діетилстильбестролу, естрадіолоу-17β

148,22

За дослідження одного показника

 

16)вітамін «С»

19,68

 

 

20)жиру

22,92

 

87

4)Визначення: хлоридунатрію

16,65

 

89

Визначення:

 

 

 

1)вологи

15

 

 

2)водорозчинних сухих речовин

17,84

 

90

Визначення:

 

 

 

3)кислотності

12,66

 

 

6) кислотного числа

23,16

 

 

7) перекісного числа

20,06

 

 

9)густини за допомогою ареометра

5,16

 

92

Визначення:

 

 

 

2) діастазного числа в меді

43,62

 

 

3) оксиметилфурфуролу

18,47

 

93

Визначення:

 

 

 

пероксидази у молоці і мол. продуктах

14,31

 

 

фосфатази

14,26

 

 

аміаку, пероксиду водню, соди (якісні реакції)

12,49

За дослідження одного показника

94

Визначення:

 

 

 

2)ступеня чистоти в молоці

5,45

 

98

Визначення:

 

 

 

1)аміаку і сірководню в риби-показники свіжості

16,86

За дослідження одного показника

104

Визначення калорійності

44,31

 

109

Визначення наявності нітратів в молоці напівкількісним методом

20,88

 

112

Визначення пористості хліба

7,87

 

 

 

 

 

Визначення залишкових кількостей пестицидів в харчових продуктах, грунті, воді, атмосферному повітрі, повітрі робочої зони

 

200. Визначення залишкової кількості пестицидів у харчових продуктах та об’єктах навколишнього середовища:

Ціна

(грн.)

200.1

Амітразу (мітак- харчові: бавовник, виноград, виноградний сік, груші, мед, огірки, персики, томати, хміль, яблука, вода, грунт, повітря робочої зони) методом тонкошарової хроматографії

96,07

200.6

Бенсултапу (банкол- харчові: картопля, вода, грунт, повітря робочої зони) методом тонкошарової хроматографії

90,11

200.7

Бентазону (базагран, Камбіо, Ладдок– харчові: горох, зерно хлібних злаків, кукурудза, льон, овес, рис, соя, хміль, ячмінь, вода, грунт, повітря робочої зони) методом тонкошарової хроматографії

127,67

200.11

Гліфосату (раундапу, Гліалка, Глісол, Глітан, Геліцел, Гліфоган, Гліфопін, Гліфос,Гліфосан, Домінатор, Утал, Цидокор, Форсат, Фосулен- харчові : бобові, буряк цукровий, виноград, горох, гриби, зерно хлібних злаків, борошно, кавуни, кукурудза, малина, овочі, ріпак, соя, фрукти, цитрусові, чорниці, вода, грунт, повітря робочої зони) методом тонкошарової хроматографії

76,94

200.16

Етилмеркурхлориду (гранозану, Меркуран, Церезан - харчові: м’ясо, риба, молоко, вода, грунт) методом тонкошарової хроматографії

86,2

200.19

Похідних карбамінової кислоти (карбофуран-адіфур,Брифур, Дайфуран, Карбосан, Фурадан, Хінофур – харчові: буряк, виноград, ріпак, хміль, вода, грунт) методом тонкошарової хроматографії

100,18

200.20

Карбоксину (вітаваксу , Кісвакс, Кемікар, Колфуго, Вітатіурам, Фенорам– харчові : зерно хлібних злаків, просо, овес, кукурудза, картопля, горох, вода, повітря робочої зони, атмосферне повітря) методом тонкошарової хроматографії

91,42

200.23

Ленацилу (гексилур, Вензар, Ельбатан, Ацетлур-харчові: буряк, суниці, вода, грунт) методом тонкошарової хроматографії

88,54

200.30

Таких, що містять у складі мідь

( міді хлорокис – Вітаксид, Купрозан, Курзат, Міцу, Оксихом, Поліхом, Хомецин- харчові: абрикоси, агрус, буряк, виноград, вишні, груші, дині, картопля, малина, огірки, персики, сливи, смородина, суниці, томати, хміль, цибуля, цитрусові, черешні, яблука

мідний купорос- Купроксат, Купроксил, Бордоська рідина –баштани, буряк, виноград, картопля, овочі, огірки, плодові, томати, хміль, цитрусові, ягоди)

фотометричним методом

51,20

200.34

Неонікотиноїдів :

(імідаклоприд-конфідор, престиж, Акінак, Антиколорад, Антихрущ, Антіжук, Армада, Біотлін, Бомбардир, Борей, Броня, Брунька, Бульбощит, Варант, Вофатокс,Гаучо,Графіс, Грифон, Грот, Даліла, Дестрой, Діміприд, Еней, Імідор, Імперія, Інгавіт, Ініціатор, Ін Сет, Камеркіл, Канонір, Клопс, Когінор, Койот, Командор, Команч, Коннект, Контадор, Контур, Лорд, Мангуст, Марш, Матадор, Медве-Д-Крах, Наповал, Нупрід, Оперкот, Пенімід, Прим’єра, Провадо, Проти колорада, Ратибор, Рекорд, Рінкон, Сідопрід, Смерть жукам, Табу, Танрек, Тирана, Цветолюкс, Чинук, Шедевр, Юнта Квадро– харчові :буряк цукровий, виногард, картопля, кукурудза, огірки, сливи, соняшник( насіння, олія), томати, хміль, яблука)

(тіаметоксам - актара, Актор, Воліам Флексі, Енжіо, Кайзер, Круїзер, Магма, Метакса, Парус, Селест, Тіара, Форс Зеа, Челенжер –харчові: буряк, горох, зерно хлібних злаків, картопля, кукурудза, соняшник, томати, томатний сік, яблука, яблучний сік, атмосферне повітря)

методом тонкошарової хроматографії

97,24

200.38

Синтетичних піретроїдів :

( дельтаметрин –децис, бутокс, К-Обіоль, Протеус – харчові : банани, бобові, буряк цукровий, виноград, груші, дині, кавуни, какао, капуста, картопля, кукурудза, огірки, персики, перець, пшениця, рис, ріпак, салат, соняшник (насіння), соя, вода, грунт, атмосферне повітря),

(лямда-цигалотрин –карате, Акінак, Ампліго, Антигусінь, Антиколорад, Армет, Борей, Брейк, Брунька, Гасило, Грінфорт, Дестрой, Енжіо, Іназума, Кайзо, Каратель, Кредо, Ламдекс, Марш, Оперкот, Рубін, Стайліс, Челенжер – харчові : баклажани, буряк цукровий, виноград, вино, вишня, горох, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, кукурудза, лікарські рослини, огірки, персики, ріпак, томати, хміль, яблука, вода, повітря робочої зони) ,

( циперметрин – арриво, Агрохлорпірифос, Грінфорт, Залп, Кілер, Неймор, Нірвана, Норіл, Нортон, Норелл, Нурікхарчові : бавовник, буряк, виноград, дині, зерно хлібних злаків, кава, кавуни, капуста, картопля, кукурудза, огірки, перець, пшениця, риба, соя, томати, фрукти насіневі, цитрусові, яблука, ягоди, морква, вода, грунт, повітря робочої зони)

(перметрин – амбуш, Анометрин, Вісметрин, Корсар, Талкорд, харчові : агрус, бавовник, бруква, буряк, виноград, вишня, горох, груші, грунт)

(біфентрину – талстар, Антихрущ, Балазо, Вофатокс, Пірінекс, Цезар, Белліс, Іншур, Кантус, Колліс, Піктор, Сігнум – харчові: бавовник, виноград, кукурудза, огірки, пшениця, соняшник, томати, хміль, яблука, вода, грунт, повітря робочої зони)

(фенвалерат- суміцидин, Баверсан, Фенвал, Фенріо, харчові: бавовник, виноград, горох, капуста, картопля, кукурудза, пшениця, риба, смородина, соя, хміль, яблука, ячмінь)

(есфенвалерат – сумі-альфа- харчові: бавовник, виноград, виноградний сік, горох, капуста, картопля, пшениця, ріпак, хміль, яблука, яблучний сік, ячмінь)

(альфациперметрин – фастак, Аверс, Альтекс, Альфагард, Альфа, Альфасайд, Альфастек, Альфекс, Атрікс, Бестселлер, Блискавка, Контакт плюс, Кордон, Наповал, Нокаут, Пілар-Альфа, Стрикція, Тесак, Том, Фаскорд, ФАС, Фатрін, Циклон, харчові : буряк, горох, гриби, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, ріпак, томати, томатний сік, яблука, яблучний сік, ягоди дикоростучі, вода, грунт, повітря робочої зони)

методом тонкошарової хроматографії

80,83

200.39

Синтетичних піретроїдів:

( дельтаметрин –децис, К-Обіоль, Протеус – харчові : банани, бобові, буряк цукровий, виноград, груші, дині, кавуни, какао, капуста, картопля, кукурудза, огірки, персики, перець, пшениця, рис, ріпак, салат, соняшник (насіння), соя, вода, грунт, атмосферне повітря),

(лямда-цигалотрин –карате, Акінак, Ампліго, Антигусінь, Антиколорад, Армет, Борей, Брейк, Брунька, Гасило, Грінфорт, Дестрой, Енжіо, Іназума, Кайзо, Каратель, Кредо, Ламдекс, Марш, Оперкот, Рубін, Стайліс, Челенжер – харчові : баклажани, буряк цукровий, виноград, вино, вишня, горох, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, кукурудза, лікарські рослини, огірки, персики, ріпак, томати, хміль, яблука, вода, повітря робочої зони)

методом газорідинної хроматографії

100,02

200.45

Металаксилу (ридомілу, арцериду, Апрон, Круїзер, Максим, Металакс, Сертікор, Синекур, Фаер, Флекс, Цензор, Юніформ, Ямб - харчові : буряк цукровий, виноград, огірки, ріпак (насіння, олія), томати, вода, грунт, повітря робочої зони методом тонкошарової хроматографії

95,62

200.50

похідних сим-триазинів:

(атразин, Гезаприм, Зеалос, Майазин, Пітезин, Сайлазин, Примекстра, Альфа-Аміприд, Асетаплан, АЦ Люкс, Голден Харвест, Люкс Максі, Магора – харчові: агрус, малина, смородина, молоко, м’ясо, яйця, виноград, фрукти, коріандр, кукурудза, зерно хлібних злаків, овочі, сорго, вода, грунт)

(прометрин – гезагард, Астагард, Байпас,Гезо, Грінфорт, Капрал, Нельсон, Перун, Позитив, Покров, Прогард, Промес, Прометрекс, Просан, ПРО-СТАР, Протекс, Рейтар, Сегмент, Селеніт, Софіт, Старгезан, Стратег – харчові : горох, картопля, квасоля, коріандр, кукурудза, морква, петрушка, селера, соняшник (олія, насіння), соя, кмин, кріп, хміль, часник, сочевиця, вода, грунт)

(пропазин, Гезаміл –харчові: бобові, зерно хлібних злаків, коріандр, морква, сорго, вода, грунт)

(симазин, Гезатол, Ситрин, Гербіцид СП – харчові: агрус, виноград, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, кукурудза, малина, суниці, смородина, фрукти, цитрусові, чай, вода, грунт, повітря робочої зони)

(десметрин – семеро – харчові: капуста, цибуля, вода, грунт)

методом тонкошарової хроматографії

83,88

200.53

Хізафоп –етил Д+ іL- тарга, АнтіГрасс, Астарг, Ачіба, Багіра, Баккард, Гамма Тотал, Гермес, Квазар, Квізалон, Квін, Кронос, Міура, Мортира, Норвел, Ньюпорт, Оберіг, Ореол, Річ, Скурел, Таксон, Таргон, Форвард, Харума, Шквал, Штарга- харчові: бавовник, буряк, ефіролійні рослини, капуста, картопля, коноплі, льон, морква, огірки, соя, томати, цибуля, цитрусові, вода, грунт

методом тонкошарової хроматографії

90,85

200.57

Похідних триазолів:

(ципроканазол – альто, Азокс, Аканто, Аліот, Амістар, Бастіон, Віртуоз, Гарантол, ДОТ, Заряд, Маестро, Максим Стар, Рекрут, Рестлер, Сфера Макс – харчові: виноград, зерно хлібних злаків, овес, ячмінь, груші, буряк, яблука, вода, грунт)

(тріадимефон – байлетон, Азоцен, Байзафон, Джерело, Міланіт, Скіф,Тозоніт, Ті Рекс –харчові: алича, буряк, виноград, дині, зерно хлібних злаків, малина, овес, огірки, сливи, смородина, суниці, томати, фейхоа, яблука, ячмінь, соняшник, вода, грунт, повітря робочої зони)

(тріадименол- байтан, Байфідан, Фалькон, Шавіт, Фіон –харчові: виноград, виноградний сік, зерно хлібних злаків, просо, вода, грунт, повітря робочої зони)

(тебуконазал – раксил, Альфа-Тебузол, Амулет, Антал, Аякс, Бенелус, Бенефіс, Беркут, Блок, Бункер,Вареон, Венцедор, Віал, Гізмо, Джагер, Джерсі, Діксил, Дінасті, Ехнатон, Живосил, Замір, Зернятко, Ікарус, Імпакт, Класік, Колосаль, Коронет, Ламардор, Ларімар, Луна, Максим Форте, Містік, Натіво, Нупрід, Оріус, Посад, Полігард, Разол, Раксіл, Раназол,Ретардин, Риф, Родоліт, Рятівник, Сатін, Селест, Сертікор, Скарлет, Солігор, Страйк, Супрім, Талент, Тебузол,, Тебу, Тебузан, Тебуканазол, Тебукур, Тебуфор, Теразол, Террасил, Титул, Тілмор, Томагавк, Траст, Тріада, Ультрасил, Універсал, Унікаль, Фалькон, Фарадей, Феномен, Фіон, Фолікур, Фортеця, Фунгікур, Циклон, Штекур, Штефікур, Юнта Квадро- харчові: зерно хлібних злаків, виноград, виноградне вино, виноградний сік, соняшник (олія, насіння), повітря робочої зони, атмосферне повітря)

(диніконазол – Сумі-8 – харчові: зерно хлібних злаків, вода, грунт)

(пенконазол – топаз, Алмаз, Джек, Кемістар, Тіофен, Фулпас- харчові: виноград, вишні, гарбуз, дині, кавуни, малина, огірки, персики, персиковий сік, смородина, суниці, томати, черешні, яблука, вода, грунт, повітря робочої зони)

(пропіконазол – тилт, Аліот, Альто, Амістар, Бактерстоп, Балеро, Бампер, Броадер, Віртуоз, Гарантол, ДОТ, Ескулап, Заряд, Імпера, Колосаль, Маестро, Міланіт, Пропі, Пропіко, Саргон, Стробітек, Таурон, Титул, Тілат, Тіназол, Ті Рекс, Тріада – харчові: буряк, зерно хлібних злаків, овес, ячмінь, вода, повітря робочої зони, атмосферне повітря)

методом тонкошарової хроматографії

89,54

200.61

Трифлураліну – трефлан, Дигермін, Гербітреф, Нітран, Олітреф, Патрік, Трифлурекс, Херботреф – харчові: баклажани, кавуни, капуста, лікарські рослини, морква, огірки, перець, петрушка, ріпак, соняшник, соя, томати, тютюн, цибуля, часник, вода, грунт)

методом тонкошарової хроматографії

94,58

200.68

фосфорорганічних пестицидів:

(паратіон-метил –метафос, Вофатокс, Метилпаратіон, Парашут – всі харчові, вода, грунт, повітря робочої зони, атмосферне повітря)

(діазинон – базудин, Неоцидол – харчові: бавовник, бруква, буряк цукровий, горох, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, кукурудза, лікарські рослини, мак олійний, молочні продукти, морква, м’ясо, огірки, томати, турнепс, тютюн, хміль, цибуля, яблука, яблучний сік, яйця, ячмінь, вода, грунт, повітря робочої зони)

(диметоат – рогор, фосфамід, Акцент, Бетадим, Бі-2, Бі-58, Біммер, Гасило, Грінфорт, Дамбер, Данадим, Димевіт, ДиМет, Димефос, Дімі, Дуглас, Кінфос, Пілармакс, ПушКа, Рубіж, Святогор, Сірокко, СуперБізон, Фостран, Штермитоат – харчові : бахчеві, буряк, виноград, вишні, горох, гриби, груші, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, малина, маслини, махорка, овес, огірки, просо, рис, сливи, смородина, соняшник(олія, насіння), томати, цитрусові, тютюн, шовковиця, яблука, ягоди лісові, вода, грунт, повітря робочої зони)

методом газорідинної хроматографії

109,04

200.69

Визначення фосфорорганічних пестицидів

(формотіон – антіо – харчові: бавовник, буряк, виноград, вишні, гранати, груші, капуста, сливи, хміль, цитрусові, чай, яблука, вода)

(піриміфос-метил –актеллік, Актуал, Белофос, Пірігрен, Пірімівіт, Піритіон – харчові : агрус, баклажани, бруква, буряк цукровий, виноград, горобина чорноплодна, горох, дині, журавлина, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, малина, морква, обліпиха, огірки, перець, персики, печериці, м’ясо птиці, пшениця, редис, рис, селера, смородина, суниці, томати, турнепс, тютюн, цитрусові, чай, яйця, грунт, повітря робочої зони)

(діазинон – базудин, Неоцидол – харчові: бавовник, бруква, буряк цукровий, горох, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, кукурудза, лікарські рослини, мак олійний, молочні продукти, морква, м’ясо, огірки, томати, турнепс, тютюн, хміль, цибуля, яблука, яблучний сік, яйця, ячмінь, вода, грунт, повітря робочої зони)

(дихлорфос - ДДВФ – харчові -агрус, виноград, висівки, вишня, груші, зерно хлібних злаків, кава, капуста, крупи, молоко, мука, м’ясо, печериці, сливи, смородина, цитрусові, чай, черешні, яблука, вода, грунт, повітря робочої зони, атмосферне повітря)

(хлорпірифос – дурсбан, Агрохлорпірифос, Грінфорт, Драгун, Залп, Кілер, Неймор, Нірвана, Норіл, Нортон, Нурелл, Нурік, Пестон, Пірінекс, Раут, Резонанс, Ріфос, Суперкіл, Твікс, Фосорган, Хлоргард, Хлорпіривіт, Хлоцитрин, Шаман, Штефотрута – харчові: бавовник, буряк, зерно хлібних злаків, картопля, кукурудза, молочні продукти, м’ясо, овочі, тютюн, фрукти, хміль, цитрусові, яблука, яблучний сік, яйця, вода, грунт)

(фозалон – золон, Бензофосфат- харчові: абрикоси, бавовник, баклажани, буряк, виноград, вишні, гриби, груші, дині, зерно бобових, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, журавлина, мак олійний, махорка, персики, продукти тваринництва, рис, сливи, соя, томати, тютюн, хміль, цитрусові, черешні, яблука, ягоди лісові, вода, грунт, повітря робочої зони)

(малатіон –карбофос, Бунчук, Сумітокс, Фостіон, Фуфанон, Простор - харчові : агрус, айва, арахіс, борошно, буряк, виноград, вишня, гірчиця, горох, гриби, груші, дині, зерно хлібних злаків, кавуни, капуста, картопля, крупи, кукурудза, малина, махорка, огірки, продукти тваринництва, ріпак, сливи, сливовий сік, смородина, соняшник, соя, суниці, томати, тютюн, хміль, цитрусові, чай, черешні, яблука, яблучний сік, вода, грунт, повітря робочої зони, атмосферне повітря)

(паратіон-метил –метафос, Вофатокс, Метилпаратіон, Парашут – всі харчові, вода, грунт, повітря робочої зони, атмосферне повітря)

(диметоат – рогор, фосфамід, Акцент, Бетадим, Бі-2, Бі-58, Біммер, Гасило, Грінфорт, Дамбер, Данадим, Димевіт, ДиМет, Димефос, Дімі, Дуглас, Кінфос, Пілармакс, ПушКа, Рубіж, Святогор, Сірокко, СуперБізон, Фостран, Штермитоат – харчові : бахчеві, буряк, виноград, вишні, горох, гриби, груші, зерно хлібних злаків, капуста, картопля, малина, маслини, махорка, овес, огірки, просо, рис, сливи, смородина, соняшник(олія, насіння), томати, цитрусові, тютюн, шовковиця, яблука, ягоди лісові, вода, грунт, повітря робочої зони)

(фосмет – фталофос, Пролат, Децеметіон – харчові: буряк, гриби, картопля, ягоди лісові, вода, грунт)

(трихлорфон – хлорофос, Диоксафос, Диптерекс, Рицифон – харчові: абрикос, бавовник, буряк, виноград, вишні, гірчиця, гриби, груші, дині, зерно хлібних злаків, зернобобові, кавуни, картопля, капуста, кукурудза, молочні продукти, морква, овочі зелені, овес, огірки, перець, продукти тваринництва, рис, соняшник (насіння, олія), сливи, соя, томати, цибуля, яблука, ягоди лісові, вода, грунт, повітря робочої зони, атмосферне повітря)

методом тонкошарової хроматографії

93,33

200.70

Флуазифоп-п-бутил –фюзиладухарчові: буряк, виноград, горох, дині, кавуни, капуста, картопля, льон, малина, морква, огірки, смородина, соняшник, соя, суниці, томати, фрукти, цибуля, вода, грунт, повітря робочої зони, атмосферне повітря методом тонкошарової хроматографії

83,57

200.71

хлорорганічних пестицидів ( ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД - харчові: баличні вироби (лосось, осетр), білок рослинний харчовий, буряк, виноград, гірчиця, горошок, гриби, жир тваринний, зерно (гречка, рис, овес), зерно хлібних злаків, ікра(лосось, осетр), картопля, консерви із печінки риб, консерви із риб(в т.ч. осетрових, лососевих, тунцових), кукурудза, макуха, масло вершкове, мед, молочні продукти, м’ясо, мясо морських тварин(ларга, лахтик, морж, крилатка, акиба, тюлень), насіння, рослинні олії, овочі, риба, тютюн, харчовий фосфатидний концентрат, цукор, яйця, гептахлор, алдрин – всі харчові, вода, грунт, повітря робочої зони, атмосферне повітря)

(Метолахлор – дуал, Авангард, Альфа-Гетьман, Астероїд, Атлас, Варяг, ДаблТрай, Датоніс, МЕТО-СТАР, Преміум, Рубікон, Тайфун – харчові: бавовник, бахчеві, буряк, кукурудза, огірки, соняшник, соя, тютюн, хміль, череда, вода, грунт)

методом тонкошарової хроматографії

82,25

200.72

хлорорганічних пестицидів ( ГХЦГ, ДДТ, ДДЕ, ДДД харчові: баличні вироби (лосось, осетр), білок рослинний харчовий, буряк, виноград, гірчиця, горошок, гриби, жир тваринний, зерно (гречка, рис, овес), зерно хлібних злаків, ікра(лосось, осетр), картопля, консерви із печінки риб, консерви із риб(в т.ч. осетрових, лососевих, тунцових), кукурудза, макуха, масло вершкове, мед, молочні продукти, м’ясо, мясо морських тварин(ларга, лахтик, морж, крилатка, акиба, тюлень), насіння, рослинні олії, овочі, риба, тютюн, харчовий фосфатидний концентрат, цукор, яйця гептахлор, алдрин – всі харчові, вода, грунт, повітря робочої зони, атмосферне повітря) методом газорідинної хроматографії

103,74