Діяльність

Організаційний відділ

Здійснює методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах, забезпечує ведення діловодства та діловодства за зверненнями громадян. Відділ організовує інформаційно-аналітичне забезпечення планування діяльності обласного лабораторного центру.

В.о.зав. організаційного відділу – лікар з загальної гігієни  - Мартинчук Тетяна Анатоліївна. У 2012р. закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за фахом «Медико-профілактична справа». У 2013р. пройшла інтернатуру за спеціальністю «Загальна гігієна». Від 19.04.2018р. отримала другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Загальна гігієна» Стаж роботи за фахом 6р.

 

Відділ дослідження фізичних та хімічних факторів

Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень свою діяльність здійснює відповідно Статуту Державної установи «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України», та інших нормативних документів у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

Мета діяльності:

- Організація лабораторних та інструментальних досліджень фізичних та хімічних факторів і випробувань відповідно до плану моніторингових досліджень об'єктів навколишнього середовища, лікувально-профілактичних закладів, загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, закладів соціального забезпечення

- Організація проведення позапланових лабораторних досліджень та вимірювань.

 

Відділення для забезпечення виконання покладених

на нього функцій має в своєму складі фахівців з відповідною професійною підготовкою

 

Завідувач відділення – лікар з загальної гігієни - Лутай Юрій Васильович. У 1992р. закінчив Харківський державний медичний університет за фахом «Лікувально-профілактична справа». З12.06.2013 р. спеціалізація «Загальна гігієна» від 29.03.2017 р. отримав другу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Загальна гігієна». Стаж роботи за фахом 6р.

Лікарі:

Сокур Олександра Олександрівна - лікар з гігієни дітей та підлітків. У 1974 р. закінчила Львівський державний медичний інститут за фахом «Санітарна справа». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Гігієна дітей і підлітків». Медичний стаж - 43 р.

Ковтун Святослав Вікторович –лікар з загальної гігієни. У 2014р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за фахом «Медико-профілактична справа». У 2015р. пройшов  інтернатуру за спеціальністю «Загальна гігієна». Лікар-спеціаліст. Стаж роботи за фахом 4р.

Аврамчук Володимир Анатолійович – лікар з загальної гігієни. У 2012р. закінчив Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за фахом «Медико-профілактична справа». У 2013р. пройшов  інтернатуру за спеціальністю «Загальна гігієна». Друга кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Загальна гігієна». Стаж роботи за фахом 6р.

 

Лабораторія електромагнітних полів

та інших фізичних факторів

 

Лабораторія проводить визначення фізичних факторів в навколишньому та виробничому середовищі, а також для потреб атестації робочих місць, акредитації закладів, установ і т.д.

Проводить радіологічні дослідження : гамма – та бета-спектрометричні дослідження води, харчових продуктів та сировини, з якої вони виготовляються;  гамма – та бета-спектрометричні дослідження деревини та продукції з деревини, в т.ч. на експорт; визначення вмісту природних радіонуклідів в будівельних матеріалах та сировині, та сировині, з якої виготовляються будівельні матеріали, посуді, мінеральних добривах, картонно-паперовій продукції, торфі, полімерних та полімервмісних матеріалах, виробах і конструкціях, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів та ін.

 Завідувач лабораторії - лікар з загальної гігієни - Бондар Марія Олексіївна. У 1985 р. закінчила Київський медичний інститут за фахом «Гігієна, санітарія і епідеміологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Загальна гігієна» та за спеціальністю « Радіаційна гігієна».  Медичний стаж - 32 р.

Лікарі:

Довбищук Ірина Петрівна -  лікар з загальної гігієни .У 2008р. закінчила Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця за фахом «Медико-профілактична справа». У 2009 р. пройшла інтернатуру за спеціальністю «Загальна гігієна». Лікар-спеціаліст. Стаж роботи за фахом 6р.

Чабан Іван Михайлович - лікар з радіаційної гігієни. У 1971 р. закінчив

Київський медичний інститут за фахом «Санітарна справа» Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю « Радіаційна гігієна». Медичний стаж – 46р.

 

Санітарно-гігієнічна  лабораторія

 

Здійснює санітарно-гігієнічний лабораторний контроль всіх об’єктів навколишнього середовища, харчових продуктів, умов праці.

Лабораторія забезпечена необхідними приміщеннями, засобами вимірювальної техніки, випробувальним та допоміжним обладнанням, що відповідає виробничим завданням і вимогам НД.

Завідувач лабораторії-лікар-лаборант-гігієніст - Харченко Наталія Леонідівна. У 2007р. закінчила Харківський державний медичний університет за фахом «Медико-профілактична справа». Друга кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього» Стаж роботи за фахом 10р.

Лікарі:

Мартинюк Оксана Борисівна - лікар-лаборант-гігієніст. У 1993р. закінчила Київський університет ім. Т.Г.Шевченка за фахом «Біохімія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього». Стаж роботи за фахом 30р.

 Бережнова Людмила Володимирівна - лікар-лаборант-гігієніст. У 1985р. закінчила Уральський державний університет ім. О.М. Горького за фахом «Біологія».  Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища». Медичний стаж – 46р.

 Хренова Ріта Григорівна - лікар-лаборант-гігієніст. У 1976р. закінчила Київський університет ім.Т.Г.Шевченка за фахом «Біологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища». Медичний стаж – 46р.

 Гущина Галина Миколаївна - лікар-лаборант-гігієніст. У 1985 р. закінчила Львівський державний медичний інститут за фахом «Фармація». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища». Медичний стаж – 32р.

 Ровна Рита Ровелівна - лікар-лаборант-гігієніст. У 1980р. закінчила Одеський державний університет ім. І.І. Мечнікова за фахом «Біологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища». Медичний стаж – 46р.

Бобровська Тамара Олександрівна – біолог. У 2002 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет за фахом «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія» Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища». Медичний стаж – 23р.

 Голяченко Олена Михайлівна – біолог. У 2004 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет за фахом «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища». Медичний стаж – 19р.

  Іващук Світлана Миколаївна - біолог. У 2004 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет за фахом «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Спеціалізація «Лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища».

 

Відділення організації епідеміологічних досліджень

Основними завданнями відділення є: забезпечення професійного функціонування відділення, організаційного та методичного керівництва відокремленими структурними підрозділами лабораторного центру, надання консультативної, а при необхідності практичної допомоги з питань проведення  епідеміологічних розслідувань випадків та спалахів інфекційних хвороб з метою встановлення причин їх виникнення, факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення. 

 Надання рекомендацій  щодо покращення  проведення  протиепідемічних заходів по  локалізації та ліквідації спалахів та вогнищ інфекційних захворювань.

 Здійснює збір, узагальнення та аналіз інформації щодо захворюваності на інфекційні хвороби  та іншої відповідної інформації з метою оцінки епідемічної ситуації у Житомирській області. Епіднагляд за динамікою інфекційної захворюваності, моніторинг за циркуляцією збудників інфекційних хвороб на території області, аналіз та прогнозування епідемічної ситуації.

 Проводить моніторингові дослідження об’єктів навколишнього середовища лікувально-профілактичних закладів.

Завідувач відділення:

Головченко Анатолій Іванович – лікар-епідеміолог. У 1988 р. закінчив Дніпропетровський державний медичний інститут  за фахом «Гігієна, санітарія і епідеміологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Епідеміологія». Медичний стаж – 32 роки.

 

Відділення особливо небезпечних інфекцій

 

 Здійснює моніторинг довкілля з природно вогнищевих захворювань (лептоспіроз, лістеріоз, туляремія, ієрсініози, сибірка, сказ), води відкритих водоймищ на виявлення збудника холери. Організує профілактичні та протиепідемічні заходи у вогнищах природно-вогнищевих захворювань (див. раніше), а також геморагічних лихоманок, рикетсіозів, туберкульозу. Організує   проведення заходів з   санітарної охорони території на регіональному рівні.

 Завідувач відділення:

 Волкова Тетяна Олександрівна – лікар-епідеміолог. У 1975 році закінчила Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут за фахом «Санітарна справа». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Епідеміологія». Медичний стаж – 42 роки.

Лікарі:

Дайнеко Іван Іванович – лікар-епідеміолог. У 1978 р. закінчив Київський медичний інститут за фахом «Гігієна, санітарія і епідеміологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Епідеміологія». Медичний стаж – 39 років.

 

Бактеріологічна лабораторія

    

Бактеріологічна лабораторія проводить виділення, ідентифікацію та визначення біологічних властивостей мікроорганізмів III-IV груп патогенності шляхом проведення бактеріологічних, біологічних та імунологічних досліджень.

Лабораторія проводить дослідження харчових продуктів, питної води, води поверхневих водойм, стічної води, грунту, змивів з поверхонь, матеріалу на стерильність, повітря закритих приміщень на відповідність нормативно-технічній документації. Дослідження біологічного матеріалу від людей проводиться на виявлення збудників дифтерії, сальмонельозів, дизентерії, менінгококу, кашлюку та паракашлюку, стрептококів, стафілококу, умовно-патогенної мікрофлори, синьогнійної палички та інших неферментуючих мікроорганізмів. Виявлення  ботулотоксину в біологічному матеріалі та харчових продуктах, напруги імунітету до дифтерії та правця. Виявлення антитіл до кашлюка та паракашлюка в біологічному матеріалі людини. Проводить діагностику випорожнень на дисбактеріоз.

Завідувач лабораторії:

Лисенко Ольга Миколаївна – лікар-бактеріолог. У 1975 році закінчила Київський медичний інститут за фахом «Санітарна справа». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Бактеріологія». Медичний стаж – 42 роки.

Лікарі:

Біньковська Наталія Іванівна – лікар-бактеріолог. У 2006 році закінчила Національний медичний університет за фахом «Медико-профілактична справа». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Бактеріологія». Медичний стаж – 13 років.

Марчук Людмила Петрівна - лікар-бактеріолог. У 1970 році закінчила Уральський державний університет за фахом «Біологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Бактеріологія». Медичний стаж – 45 років.

Чорномаз Лідія Сергіївна - лікар-бактеріолог. У 1976 році закінчила Київський медичний інститут за фахом «Гігієна, санітарія і епідеміологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Бактеріологія». Медичний стаж – 41 рік.

 

Степаненко Надія Костянтинівна - лікар-бактеріолог. У 2002 році закінчила Дніпропетровську медичну академію за фахом «Медико-профілактична справа». Лікар-спеціаліст за спеціальністю «Бактеріологія». Медичний стаж – 27 років.

Єкатеринчева Оксана Сергіївна – бактеріолог. У 2003 році закінчила Житомирський державний університет за фахом «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Має першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Бактеріологія». Медичний стаж - 19 років.

Лонська Оксана Анатоліївна – бактеріолог. У 2008 році закінчила Житомирський державний університет за фахом «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія». Спеціаліст за фахом «Бактеріологія». Медичний стаж -  15 років.

 

Вірусологічна лабораторія

 

Сучасне обладнання лабораторії дає змогу виконувати широкий спектр досліджень як для забезпечення вірусологічного моніторингу зовнішнього середовища, так і для діагностики інфекційних захворювань.

Вірусологічна лабораторія є єдиним закладом в області, що проводить обстеження населення за епідемічними показаннями, дослідження на грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, напругу імунітету до інфекцій, що керуються засобами імунопрофілактики.

Завідувач лабораторії:

Шавурська Велина Мечиславівна – лікар-вірусолог. У 1987 році закінчила Київський медичний інститут за фахом «Гігієна, санітарія і епідеміологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Вірусологія». Медичний стаж – 27 років.

 

Бояльська Оксана Геннадіївна – мікробіолог. У 2012 році закінчила Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка за фахом «Мікробіологія та вірусологія». У 2016 році захистила дисертацію за спеціальністю «Вірусологія» та здобула науковий ступінь кандидата біологічних наук. Друга кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Вірусологія».  Медичний стаж – 23 роки.

 

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій

 

Лабораторія проводить виділення, ідентифікацію та визначення біологічних властивостей мікроорганізмів ІІ групи патогенності шляхом проведення бактеріологічних, біологічних та імунологічних досліджень.

Лабораторія проводить виявлення та підтвердження природних вогнищ туляремії, лептоспірозу, ієрсиніозів, лістеріозу та еризипелоїду на території нашої області, досліджуючи об'єкти навколишнього середовища (грунт, вода, мишовидні гризуни та сірі пацюки, кліщі, погадки, гнізда, сіно, солома).

Дослідження біологічного матеріалу від людей проводиться на виявлення збудників холери, сибірки, чуми, туляремії,  хвороби Лайм-бореліозу, лістеріозу,  еризипелоїду, бруцельозу, псевдотуберкульозу та кишкових ієрсиніозів.

Завідувач лабораторії:

Шиманська Вікторія Валодимирівна – лікар-бактеріолог. У 1989 році закінчила Київський медичний інститут за фахом «Гігієна, санітарія і епідеміологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Бактеріологія». Медичний стаж – 31 рік.

 

Паразитологічна лабораторія

 

Проводить наступні дослідження:

Фекалії: на яйця та личинки гельмінтів; на патогенні кишкові найпростіші  (бластоцисти, лямблії, ооцисти криптоспоридій, амеб).

Періональний зскріб (ентеробіоз, онкосфери свинячого та бичачого ціп’яків).

Дуоденальний вміст (яйця та личинки гельмінтів, лямблії).

Сеча (яйця гельмінтів шистосом).

Харкотиння, лаважна рідина (яйця гельмінтів, личинки аскарид, пневмоцисти, ооцисти криптоспоридій, сколекси та гачки ехінококків);

Кров – мазки та товста крапля (малярія, бабезіоз, філяріатози).

Пунктат кісткового мозку та матеріал з виразок (лейшманіози).

М’ясо  та  м’ясопродукти (трихінельоз та інші паразитози).

Риба свіжа (опісторхоз, дифіллоботріоз) та риба с/м (личинки анізакід).

Грунт, садовина, городина, питна вода (з криниць, арт. свердловин, водогінної мережі), вода відкритих водоймищ, вода плавальних басейнів, стічна вода, мул, осад стічних вод на яйця та личинки гельмінтів, кишкові найпростіші і в т.ч. ооцисти криптоспоридій.

Змиви з поверхні предметів довкілля з ДНЗ, ЗНЗ, лікарень (яйця гельмінтів, кишкові найпростіші)

Ідентифікація гельмінтів та надання консультативної допомоги населенню.

Побутовий пил на наявність алергенних та інших кліщів.

Виявлення демодекоїдних  кліщів.

Визначення  видової приналежності комах, що мають епідемічне значення та шкідників у запасах харчових продуктів (сухофрукти, зернобобові, борошно та крупи).

Завідувач лабораторії:

Білошицька Ірина Григорівна – лікар-паразитолог. У 1977 році закінчила Київський медичний інститут за фахом «Гігієна, санітарія і епідеміологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Паразитологія». Медичний стаж – 40 років.

 

Лікарі:

Можаровська Ірина Миколаївна - лікар-паразитолог. У 1984 році закінчила Київський медичний інститут за фахом «Гігієна, санітарія і епідеміологія». Лікар-спеціаліст за спеціальністю «Паразитологія». Медичний стаж – 33 роки.

 

Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження)

та профілактики інфекційних захворювань

 

Забезпечує організацію та проведення розслідувань причин і умов виникнення інфекційних захворювань, визначення факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації.

Проводить епідеміологічний нагляд, визначає перелік проведення необхідних лабораторних та інструментальних досліджень.

Проведення державного обліку інфекційних захворювань. Дослідження стану здоров’я населення та середовища життєдіяльності людини, виявлення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини.

Організація та проведення конференцій, семінарів з питань проведення протиепідемічних заходів, профілактики інфекційних хвороб.

 

Завідувач відділу:

 

Лутай Тетяна Олексіївна – лікар-епідеміолог. У 1991 році закінчила Харківський медичний інститут за фахом «Гігієна, санітарія і епідеміологія». Вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Епідеміологія». Медичний стаж - 24 роки.