Постанови КМУ

Дата.докНомер док.Назва документа
1 06.04.2016 260-р Питання Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Завантажити (14.3 KiB)
2 11.02.2016 88-p Питання Державної служби з питань праці Завантажити (5.2 KiB)
3 20.01.2016 94-р Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства Завантажити (37.8 KiB)
4 11.05.2006 662 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2002р. №1544 і від 27 серпня 2003р. №1351 Завантажити (872.0 KiB)
5 29.11.2001 1598 Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню Завантажити (14.2 KiB)
6 30.03.1998 391 Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля Завантажити (55.0 KiB)
7 20.08.1993 661 Про затвердження Положення про моніторинг земель Завантажити (23.8 KiB)
8 31.10.2007 1280 Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції Завантажити (24.0 KiB)
9 17.10.2013 761 Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання Завантажити (20.5 KiB)
10 20.07.1996 815 Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод Завантажити (44.1 KiB)
11 09.03.2016 343 Про затвердження Порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря Завантажити (23.7 KiB)
12 22.02.2006 182 Про затвердження Порядку проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу Завантажити (21.3 KiB)
13 13.03.2002 302 Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи Завантажити (84.0 KiB)
14 25.03.1999 465 Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами Завантажити (24.0 KiB)
15 01.08.1992 442 Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці Завантажити (20.6 KiB)
16 11.09.1996 1100 Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується Завантажити (38.9 KiB)
17 31.12.2004 992-p Про схвалення Концепції Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища Завантажити (20.4 KiB)