Інформація про якість води з громадських каптажів м. Житомира

На контролі Житомирського міськрайонного управління Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області перебуває 10 громадських каптажів, які використовуються як джерела децентралізованого питного водопостачання.
Каптаж – це спеціальна споруда для забору води з природних джерел або інших грунтових водоносних горизонтів. У такий спосіб вода подається без очищення та спеціальної водопідготовки.

Громадські каптажі м. Житомира, які перебувають на контролі Держсанепідслужби, розташовані за адресами:
– вул. Піонерська, 2;
– вул. Піонерська, 16;
– проїзд І. Богуна, 4;
– пров. 2-Кривий, 7;
– вул. Жукова, 35;
– пр. Миру, 22;
– вул. Максютова, 129;
– вул. Короленка, 93;
– вул. Клосовського, 1;
– вул. Зарічна, 11.
Упродовж 11 місяців 2015 року із вказаних каптажів досліджено та проаналізовано 22 проби води на визначення санітарно-хімічних показників та 21 пробу – на визначення мікробіологічних показників.
Результати лабораторних досліджень, проведених Житомирським міськрайонним відділом лабораторних досліджень ДУ ЖОЛЦ, свідчать, що питома вага проб води, які не відповідали гігієнічним вимогам становила 68,1% за фізико-хімічними показниками та 19% – за мікробіологічними.
За показниками загальної окисності, вмісту нітратів, рівню рН встановлено невідповідність якості води, відібраної з каптажів, розташованих за адресами: вул.Піонерська, 2, 16; пров.2-й Кривий, 7; вул.Максютова, 129; вул.Короленка, 93; вул.Жукова, 95; вул. Клосовського, 1.
Відхилення від допустимих норм за мікробіологічними показниками (індекс загальних коліформ) виявлено у пробах води з каптажів, що знаходяться за адресами: вул.Максютова, 129; вул. Короленка, 93; вул. Зарічна, 11.
Варто зазначити, що показники якості питної води із природних джерел є нестабільними і залежать від багатьох факторів як антропогенних, так і природних, зокрема від санітарного стану території в зонах активного водообміну, рівня стояння ґрунтових вод, атмосферних опадів, температури повітря, тощо – усі вони можуть мати негативний вплив на якість води та призвести до виникнення гострих кишкових інфекцій та інших захворювань.
Житомирським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області неодноразово повідомлялося органам місцевого самоврядування про стан якості і безпеки питної води з каптажів з наданням конкретних пропозицій щодо вжиття заходів, спрямованих на облаштування джерел водопостачання відповідно до санітарно-технічних норм, проведення очистки та дезінфекції.
Питання забезпечення населення міста якісною та безпечною питною водою постійно перебуває на контролі Держсанепідслужби.