Результати дослідження на пестициди в Житомирській області за 12 місяців 2018 рік.

МПАМ

         У зв’язку з інтенсивним використанням земель необхідно вести систематичний контроль за рівнем її забруднення пестицидами. Так обсяги застосування пестицидів для захисту основних сільськогосподарських культур в Житомирській області за 2018 рік склав 1461 тон на 2133000,8 гектара, тобто на 1 гектар площі використано 685 г пестицидів. Порівнюючи з іншими країнами це не дуже і багато. Так найбільш інтенсивно використовуються пестициди в Японії (47 кг активної речовини на 1 гектар ), а також в Західній Європі (Бельгія – 12кг, Франція – 6кг).

         Численні виробники гербіцидів і пестицидів, рекламуючи свою продукцію, здебільшого зазначають, що вона є нешкідливою для тварин, корисних комах, для рослин, які безпосередньо обробляються, а також для людини. Та насправді, якщо для окремих тварин, птахів і комах з їх відносно короткою тривалістю життя це в деякій мірі є правдою, то щодо людини, багаторічних рослин, а також тварин і птахів з тривалою довжиною життя це є прямий обман. І пояснення цьому дуже просте: гербіциди і пестициди, як би правильно Ви їх не застосовували, навіть якщо вони у момент застосування та протягом декількох тижнів прямо не впливають безпосередньо на сільськогосподарську рослину, яку Ви обробляєте, те все одне накопичуються в її клітинах. Відповідно, Ви, а також тварини, птахи потім вживаєте ці пестициди у складі рослини і її плодів у їжу. Крім того, пестициди з кожним роком все більше накопичуються в ґрунті, в ґрунтових водах і знову і знову потрапляють до Вашого організму, накопичуються там і отруюють його. А на короткоживучих тварин, птахів і корисних комах вони впливають на генетичному рівні, з покоління в покоління, що може призвести до вкрай негативних наслідків, в том числі і для людини, адже від існування багатьох комах (наприклад – бджіл) в повній мірі залежить існування людства.

          Україна підписала угоду про Асоціацію з Євросоюзом. Але, в ЕС (і не лише в ЄС) дуже обмежене або навіть категорично заборонене використання багатьох використовуваних в Україні гербіцидів, пестицидів та міндобрив. Наприклад,  в багатьох країнах світу повністю заборонене використання гербіциду гліфосат, який досі є найбільш використовуваним гербіцидом у світі. Це відбулося після того, як Всесвітня організація охорони здоров’я визнала його шкідливим для людини через те, що він може призвести до ракових захворювань.  Ми знаємо ці препарати від торгової марки «Раундап» («Roundup») та від інших торгових марок під різними назвами «Торнадо», «Лонтрел», «Ураган»,  «Гліфосфат», «Отаман», «Гліфошанс», «Рауль» та інші.

         Лабораторія залишкових кількостей пестицидів за 12 місяців 2018 ріку дослідила 1396 проб харчових продуктів та об’єктів навколишнього середовища (грунту, води, повітря). Завдяки купівлі нового сучасного обладнання розширився перелік досліджуваних пестицидів. Збільшилась кількість виявлень пестицидів, так харчових проб було виконано 247, з яких у 30 випадках були виявлені залишкові кількості пестицидів, що не перевищують ГДК, а саме: конфідор, карате, ридоміл, раундап, рогор, актеллік. Як свідчать дані лабораторних досліджень, найбільш забруднені мікрокількостями пестицидів – овочі, так як вони безпосередньо обробляються отрутохімікатами.

В поточний період було проаналізовано 1268 проб води, з них 461 проба централізованого водопостачання, 602 проби з колодязів та свердловин.

        За 12 місяців поточного року виконано 283 проби ґрунту по 452 інгредієнтам, відсоток виявлень залишків пестицидів складає 7,1, з них хлорорганічні сполуки – 6 виявлень. Нагадую, що ДДТ і ГХЦГ можуть зберігаються в ґрунті протягом десятиріч. Фосфорорганічні пестициди характеризуються незначною стабільностю, але такі як хлорофос у ґрунті зберігаються більше року, фосфамід і метафос -1,5 року.

        В цілому, зважаючи на результати проведених досліджень можна зробити висновок, що ситуація із застосуванням пестицидів на території області є задовільною та контрольованою.

Біолог СГЛ                                              Т.О.Бобровська