Стан умов праці на підприємствах Житомирської області

Умови праці – це сукупність факторів виробничого середовища, які впливають на функціональний стан організму працюючих, їх здоров’я та працездатність у процесі праці. Вони визначаються застосовуваним обладнанням, технологією, предметами і продуктами праці, системою захисту робітників, обслуговуванням робочих місць і зовнішніми чинниками, які залежать від стану виробничих приміщень, що створюють певний мікроклімат. Таким чином, виходячи з характеру  виконуваних робіт,умови праці  специфічні як для кожного виробництва, цеху і ділянки, так і для кожного робочого місця.

     За даними Мінпраці і соціального розвитку, знос основних фондів підприємств наблизився до 60%, частка використання застарілих технологій та обладнання в окремих галузях промисловості становить більше 80%. Незадовільні умови праці часто є основною причиною високого рівня виробничого травматизму, загальної професійної обумовленої захворюваності.
З метою поліпшення умов праці робітників та зниження травматизму і захворюваності серед них на підприємствах проводиться атестація робочих місць згідно Постанови  кабінету міністрів України від 1 серпня 1992 року №442

       Мета атестації робочого місця –  визначити всі фактори виробничого середовища і трудового процесу, які шкідливі фактори впливають на працівника, як їх усунути або послабити їх дію. Також визначити пільги та компенсації які надаються працівникові під час роботи та пільги при визначенні пенсійного забезпечення.  Законодавством “Про охорону праці” , “Про відпустки  , “Про пенсії”  передбачено пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.

        Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу з метою атестації робочих місць проводяться санітарними лабораторіями підприємств і організацій, атестованих  Міністерством охорони здоров’я за списками, що узгоджуються з органами Державної служби умов праці.

        В Житомирській області лабораторія Державної установи “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я  України” проводить лабораторні дослідження для атестації робочих місць з шкідливими умовами праці за тарифами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України  № 1351 від 27.08.2003р.

      Проведений аналіз досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу, які були виконані лабораторіями Житомирського лабораторного центру за попередні роки, показав, що до 40% робочих місць на підприємствах не відповідають нормативам.

     Лабораторія ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ  України” атестована  на проведення гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу.

     Дослідження та виміри проводяться висококваліфікованими фахівцями на сучасному обладнанні у найкоротші терміни.

                                                                                                            Лікар-лаборант  СГЛ  Бережнова Л.В.