Стан акустичного забруднення населених пунктів області у І півріччі 2018 року.

  Протягом усього життя людина знаходиться під впливом природних фізичних, хімічних і біологічних факторів навколишнього середовища. Шум – одна з форм фізичного (хвильового) забруднення навколишнього середовища.

   Під шумом розуміють сукупність звуків різної інтенсивності та частоти, які хаотично змінюються в часі, заважають сприйняттю і переробці інформації і призводять до порушень здоров’я людини.

   Шум чинить не лише безпосередню дію на слуховий аналізатор, а також на інші системи організму людини:

  • ушкодження слухової функції з тимчасовою або постійною втратою слуху;
  • порушення здатності передавати та сприймати звуки мовного спілкування;
  • подразнення, неспокій, порушення сну, відволікання уваги від звичайних занять;
  • зміни фізіологічних реакцій людини на стресові сигнали;
  • вплив на психічне і соматичне здоров’я;
  • дію на трудову діяльність і продуктивність праці.

   За останні десятиліття проблема боротьби з шумом в багатьох країнах стала однією з найважливіших. Широке впровадження в промисловість нових інтенсивних технологій, зростання потужності і швидкохідності обладнання, використання численних засобів наземного, повітряного і водного транспорту, повсюдне застосування різноманітного електрифікованого побутового обладнання призвело до того, що людина на роботі, в побуті, на відпочинку, при пересуванні піддається багатократному впливу шкідливого шуму. Ступінь шкідливого впливу шуму залежить від його інтенсивності, спектрального складу, часу впливу, місцезнаходження людини, характеру виконуваної ним роботи та індивідуальних особливостей людини.

   Інтенсивність шумового забрудення (тиску)вимірюється в децибелах (дБ). Нетривала дія шуму інтенсивністю до 80дБ не зашкодить людині. Відповідно до санітарних вимог гранично допустимі рівні шуму на прилеглих до житлових будинків територіях вдень – від 55 до 70 дБ, а вночі – від 45 до 65 дБ; на  автомагістралях – до 80дБ; на виробництві в залежності від виконуваної роботи.

    За результатами моніторингу об’єктів довкілля, який постійно здійснюється фахівцями Державної установи “Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, протягом 6 місяців 2018 року було проведено 639 вимірів, встановлено перевищення гранично допустимих рівнів шуму – в 93 точках. Зокрема на території житлової забудови: в Коростенському районі – 4, Новоград-Волинському районі – 19, Пулинському районі – 4, в Малинському районі – 1, м. Житомир  – 5; на виробництві – 60 відхилень по області. Найбільш значні перевищення рівнів шуму спостерігаються на транспортних магістралях та на виробництві.

    Шум, створений транспорним потоком розповсюджується не лише на примагістральні смуги, але  й поширюється вглиб житлових забудов. Джерелом шуму є двигуни автомобілів і взаємодія шин з дорожнім покриттям, яке залежить від шорсткості покриття, навантаження на колесо, зносу протектора, швидкості руху і характеристик самої шини на контакті з покриттям, малюнка протектора, якості гуми і технологічних процесів при її виготовленні. Крім того, рівень шуму також залежить від характеру вантажу і характеру його закріплення в кузові. На виробництві люди не повинні зазнавати дії шуму, що перевищує гранично допустимі рівні, які  регламентуються. На рівні шуму впливають такі природні і кліматичні чинники: атмосферний тиск, вологість та температура повітря, напрям і сила вітру, опади, навколишній ландшафт, стан поверхні придорожньої смуги.

   За сучасних умов боротьба з шумом є технічно складною, комплексною, дорогою. Важливо знижувати шум у джерелі його виникнення, створювати безшумні або малошумні машини і технологічні процеси, транспортне і промислове устаткування, починаючи ще зі стадії проектування. Проведення інженерно – технічних і організаційних заходів дозволяє мінімізувати негативний вплив шуму. Зменшення рівня шуму поліпшує самопочуття людини і підвищує продуктивність праці.

     Фахівці лабораторного центру продовжують проводити моніторингові дослідження шумового навантаження.

Лікар з загальної гігієни ЛЕМП та інших фізичних факторів     Довбищук І.П.