До уваги суб’єктів господарювання каменеобробної галузі! Про ситуацію, що склалася у сфері поводження з відходами каменеобробних підприємств

Головне управління Держсанепідслужби у Житомирській області надає роз’яснення причин відмови в отриманні позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо поводження з відходами суб’єктам господарювання каменеобробних підприємств.

Відповідно до розділу 5 ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення» клас небезпеки відходів визначається виробником відходів або за його дорученням. Визначення класу небезпеки промислових відходів здійснюють в установах, акредитованих на цей вид діяльності. Затвердження класу небезпеки промислових відходів проводить Міністерство охорони здоров’я України, за погодженням Міністерства екології та природних ресурсів.

На даний час до Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області жоден виробник відходів каменеобробної галузі не надавав відповідних матеріалів, що стосуються затвердження класу небезпеки пилу від процесу оброблення каменю (шламу).

На сьогодні в Україні не існує відповідної технології утилізації пилу від процесів оброблення каменю, що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам та вимогам екологічної безпеки. Суб’єкти господарювання, що здійснюють вид діяльності, пов’язаний з операціями поводження з відходами  відповідно до ст. 34  Закону України «Про відходи» зобов’язані мати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з відходами. Згідно розділу 2 ДСанПіН 2.2.7.029-99, промислові відходи можуть тимчасово зберігатися на спеціально відведених місцях до подальшої утилізації, знешкодження чи захоронення. Однак, в залежності від характеристики відходів існують спеціальні вимоги щодо способів зберігання відходів і розмірів санітарно-захисних зон від місця їх зберігання. Зокрема для відходів гірничодобувної промисловості розмір санітарно-захисної зони встановлюється розрахунковим методом, але не менше 300 м, враховуючи агрегатний стан відходів, необхідно забезпечити заходи щодо запобігання розповсюдженню шкідливих інгредієнтів.  Відповідно до розділу 2.3 ДСанПіН 2.2.7.029-99 підприємства, що здійснюють утилізацію відходів повинні мати технічні умови, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію, що виготовляється з відходів,  при використанні відходів у будівельній індустрії – гігієнічний висновок щодо впливу інгредієнтів відходів на об’єкти довкілля. На даний час жодне із підприємств, що пропонували послуги у сфері утилізації пилу від процесів оброблення каменю не мали відповідних документів.

Одним із варіантів вирішення проблеми поводження з відходами каменеобробних підприємств є будівництво полігону промислових відходів. Однак, в області це питання впродовж останніх років не вирішується. Варто зазначити, що відповідно до п. 2.4.7, 2.4.8 існують спеціальні вимоги щодо захоронення вказаного виду відходів. Захоронення пиловидних відходів необхідно здійснювати у спеціальних котлованах з пошаровим ущільненням та ізоляцією шаром ґрунту.

Станом на 01.11.2013 р. питання утилізації чи захоронення пилу від процесів оброблення каменю, або інших прийнятних способів знешкодження вказаного виду відходів залишається невирішеним.

Враховуючи ситуацію, що склалася Головне управління Держсанепідслужби у Житомирській області станом на 01.11.2013 р. не має правових підстав для видачі суб’єктам господарювання каменеобробної галузі позитивних висновків держсанепідекспертизи щодо поводження з відходами.

Про ситуацію, що склалася у сфері поводження з відходами каменеобробних підприємств неодноразово інформувалися органи законодавчої та виконавчої влади області.

Пошук