Захворюваність паразитарними хворобами в Житомирській області за 2017 рік

   За даними ВООЗ паразитарні хвороби в світі займають четверте місце за масовістю захворілих після діареї, туберкульозу, ішемічної хвороби серця. В світі помирає від інфекційних та паразитарних хвороб 17 млн. осіб в рік. Набувають значення протозойні інвазії.

   Щорічно в Україні реєструється понад 500 тис. хворих на паразитози, проте їх значно більше, що пов’язано зі зменшенням об’єму обстежень.

   В області щорічно  на збудники паразитарних хвороб обстежується до 500тис.осіб. У 2017 р. було обстежено  433573 осіб, що становить 35% від числа проживаючих в області.

   Серед обстежених виявлено інвазованих 9827 (2,2%) осіб, загальна захворюваність становить 791,7 на 100 тис. населення і в порівнянні з минулим роком захворюваність зменшилась. За останні  роки захворюваність паразитозами зменшується, але це відбувається скоріше  за рахунок низької виявляємості та зниженому охопленню обстеженнями.

   В структурі захворюваності на першому місці залишається ентеробіоз  (36,3%), потім геогельмінтози  (33,6 %) та кишкові найпростіші (29,9%). Реєструвались  поодинокі випадки дирофіляріозу  (3 випадки у Житомирському, Коростенському районах та м.Житомирі).

   З числа інвазованих 67,3 % – це діти до 17 років, в т.ч. 42,0% –  діти організованих  колективів. Всього було виявлено інвазованих дітей 7686, з них гостриками – 3241, кишковими найпростішими – 1938.

   В структурі захворюваності дітей в організованих колективах переважають паразитози, які передаються контактним шляхом, так ентеробіоз становить – 60,0%.

   Інвазовані паразитозами діти проліковані, в основному, за рахунок батьків, масова дегельмінтизація проведена в дитячих закладах, де ураженість ентеробіозом становила 15% і вище. Всього охоплено масовою дегельмінтизацією 209 дітей (Овруцький, Олевський, Житомирський райони).

   Провідну роль в показниках захворюваності відіграє охоплення обстеженнями населення на паразитози. Останні роки  охоплення обстеженнями на гельмінтози та кишкові найпростіші зменшуються. Так, в 2017 р. на гельмінтози обстежено 356767 осіб (28,0%),  а на кишкові найпростіші обстежено лише 76806 осіб (6,2%).

   Діти організованих колективів обстежуються на ентеробіоз, геогельмінтози та кишкові найпростіші за планом. Середньообласні показники охоплення обстеженнями  на гельмінтози дітей ДНЗ, учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл становлять – 30-70%; на кишкові найпростіші – 10-30%.

   Обстеження дорослого населення проводяться як декретованого контингенту, так і хворих по показанням.

   Паразитологічна лабораторія ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» проводить обстеження населення на ентеробіоз, геогельмінтози, кишкові найпростіші та інші, та є консультативним центром з діагностики паразитарних хвороб.

Зав. паразитологічної лабораторії           І.Г.Білошицька