З нагоди 90-ої річниці санітарно-епідеміологічної служби

Щороку в другу неділю жовтня в Україні відзначається день працівників державної санітарно-епідеміологічної служби.

Державна санітарно-епідеміологічна служба України завжди  була ефективною складовою органів державної влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері збереження і відновлення суспільного здоров’я.

Історія розвитку санітарії і гігієни сягає часів сивої давнини. З давніх-давен людство спостерігало та накопичувало величезний досвід, що полягав у  визначенні закономірностей впливу чинників навколишнього середовища на здоров’я населення. Без відповідних інституцій, наукових підходів та спеціальної методології людство встановило велику істину – запорукою здоров’я є профілактика. Адже всім відомо, що попередити хвороби значно безпечніше і дешевше, ніж їх вилікувати.

Цього року відзначається ювілей – 90 років створення санітарно-епідеміологічної служби. У 1923р. Раднаркомом УРСР було прийнято Постанову про організацію санітарної служби в республіці. Ця подія відіграла величезну роль у справі поліпшення санітарно-епідеміологічного і профілактичного обслуговування населення. У ті часи основним покликанням санепідслужби була боротьба з епідеміями, які лютували на території республіки, та покращення санітарного стану середовища існування людини, що сприяло боротьбі з інфекційною захворюваністю. З розвитком науково-технічного прогресу навколишнє середовище значно змінювалося. На зміну інфекційним епідеміям приходять нові захворювання, спричинені чинниками життєдіяльності людини. На вирішення складних профілактичних завдань почали організовуватися санепідстанції, наукові установи  профілактичного напрямку досліджень.

Історія санітарної служби Житомирської області починається у другій половині ХIХ століття, коли в Росії організовується земська медицина, у складі якої передбачаються громадські санітарні організації. Міська санітарна організація в м. Житомирі заснована у 1881 році. У 1928р. було організовано окружну, районні і міські санепідстанції Житомирського округу Волинської губернії.

Становлення санітарно-епідеміологічної служби в Житомирській області зазнавало суттєвих змін відповідно до історичного розвитку та пріоритетних напрямків державної політики у сфері збереження та відновлення громадського здоров’я.

До свого ювілею Держсанепідслужба України прийшла в часи істотних змін і реформування всієї системи органів державної влади, зумовлених потребою внесення кардинальних коректив в організацію здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, структурної перебудови закладів та чіткого окреслення функцій Держсанепідслужби.

На виконання Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ  «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012р. № 187/2012 проведено реформування санепідслужби – розпочався новий виток історії санепідслужби Житомирської області.

Наказом  Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 02 липня 2012 року 05.12.2012р. утворено Головне управління Держсанепідслужби у Житомирській області до складу якого увійшли Житомирське міськрайонне, Бердичівське районне та 8 міжрайонних управлінь. Функцію нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог санітарного законодавства покладено на спеціалістів утворених управлінь.

У грудні 2012 року згідно наказу Державної санітарно-епідеміологічної служби України від 28 листопада 2012 року № 112 створено Державну установу «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» і визначено поле її діяльності та завдання, серед яких головне –  організація та забезпечення лабораторних досліджень, необхідних для здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду на території Житомирської області.

Перед санепідслужбою поставлено завдання забезпечення дієвого нагляду за реалізацією вимог Конституції України, Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» інших нормативно-правових актів та повноважень Держсанепідслужби України на території Житомирської області.

Нині, під час виконання поставлених завдань, Головне управління Держсанепідслужби у Житомирській області дещо змінило підходи до здійснення перевірок: адміністративно-командні методи роботи замінено на моніторингові, аналітико-прогностичні  та санітарно-освітні. Основним принципом роботи є застосування підходу до держсанепіднагляду, орієнтованого на ризики з метою забезпечення санепідблагополуччя населення завдяки профілактичним заходам.

Серед основних завдань Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області на сучасному етапі є: удосконалення державного нагляду у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення області, реалізація першочергових заходів щодо профілактики інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань, встановлення факторів довкілля, що шкідливо впливають  на здоров’я населення, санітарна охорона території області, забезпечення створення належних умов проживання, праці, виховання, оздоровлення та відпочинку населення тощо.

Особлива увага при здійсненні державного санiтарно-епiдемiологiчного нагляду приділяється не лише контролю за безпечністю продукції (послуг), що виробляють (надають) суб’єкти господарювання, а й  контролю за дотриманням вимог санітарного законодавства  органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, фізичними особами та громадянами, виконання ними протиепідемічних та санітарних заходів. Цей напрямок роботи зазнав докорінних змін у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2012р. № 869 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарного та епідемічного благополуччя населення та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду». Відповідно до зазначеної постанови  здійснюються планові й позапланові заходи щодо додержання вимог санітарного законодавства на об’єктах нагляду. Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності для санітарно-епідемічного благополуччя населення, затверджені вказаною Постановою, визначені чітко, однак залишено поза увагою значний  обсяг питань, що стосуються розділів господарської діяльності, пов’язаної з виробництвом, транспортуванням, реалізацією продуктів харчування, товарів дитячого асортименту, виробництвом та реалізацією питної води, функціонування закладів охорони здоров’я та іншої діяльності  Сьогодні для суб’єктів господарювання, що належать до середнього та низького ступеню ризику запроваджено декларативний принцип нагляду, що відповідає основним напрямкам внутрішньої державної політики – дерегуляції господарської  діяльності  та скорочення контролюючих функцій держави.

За незначний час функціонування Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області, діяльність якого підпорядковувалася безпосередньому виконанню, зазначених завдань, зроблено багато задля формування позитивного іміджу.

Завдяки високому професіоналізму спеціалістів Головного управління у Житомирській області вдвічі зменшилась кількість спалахів гострих кишкових інфекцій у порівнянні з минулим роком. За фактом реєстрації спалахів інфекцій фахівцями санітарно-епідеміологічної служби своєчасно та в повному обсязі проведено комплекс протиепідемічних заходів. Усі вогнища інфекції локалізовано та ліквідовано впродовж одного інкубаційного періоду.  Подальшого розповсюдження захворювань не відбулося. Головними причинами спалахів були грубі порушення санітарного законодавства при приготуванні, зберіганні, транспортуванні харчових продуктів. Недотримання правил особистої гігієни особами, які брали участь у приготуванні страв.

З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення в епідсезон з грипу та ГРВІ Держсанепідслужбою  області проведено ряд заходів, зокрема проведено перевірки стану готовності ЛПЗ до ускладнення епідситуації з грипу та ГРЗ, у тому числі до проведення профілактичних щеплень.

Завдяки плідній роботі спільно з ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» вдалося значно знизити кількість випадків  метгемоглобінемії серед немовлят, пов’язаної з вживанням питної води, забрудненої нітратами, шляхом проведення величезного обсягу лабораторних досліджень води та активізації санітарно-освітньої роботи.

З метою забезпечення належної підготовки навчально-виховних закладів до нового 2013-2014 навчального року в області проведена значна робота щодо покрашення матеріального та санітарно-технічного їх забезпечення. На виконання приписів Держсанепідслужби капітально відремонтовано 139 шкільних приміщень та 17 дошкільних установ, у 74 школах – повністю або частково замінено старі віконні блоки на металопластикові.  Проведено ремонти покрівель у 43 навчальних закладах, систем опалення – у 30, систем водопостачання та водовідведення – у 36, електропостачання – у 3-х закладах.

Невід’ємною частиною державного санітарно-епідемічного нагляду є лабораторний контроль факторів навколишнього середовища та життєдіяльності населення. Цей напрямок роботи забезпечується завдяки високому професіоналізму фахівців ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр держсанепідслужби України». На сьогодні лабораторний центр має потужну лабораторну базу. Лабораторії акредитовані на право проведення бактеріологічних, вірусологічних, санітарно-гігієнічних, токсикологічних і радіологічних досліджень. Організовано лабораторію з вимірювання потужності електромагнітних випромінювань та інших фізичних факторів навколишнього середовища, запроваджено в практику роботи дослідження методом полімеразно-ланцюгової реакції.

Час переконливо довів, що санітарно-епідеміологічна служба в області впевнено стоїть на засадах збереження санітарно-епідемічного благополуччя населення, що є визначальним чинником формування здоров’я. І тут варто акцентувати увагу на професіоналізмі кадрового потенціалу. Нині очолює Головне управління Держсанепідслужби у Житомирській області, Заслужений лікар України, лікар вищої кваліфікаційної категорії Олександр Сергійович Волков, який працює на посаді головного державного санітарного лікаря області вже понад 20 років. Керівником ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» є кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, справжній професіонал, що має величезний досвід роботи у сфері організації і управління закладами охорони здоров’я – Зіновій Михайлович Парамонов. Завдяки високому професіоналізму, відданості своїй справі, принциповості й беззаперечному авторитету їм вдалося згуртувати  прекрасний колектив, здатний ефективно виконувати поставлені перед Держсанепідслужбою завдання, що полягають у захисті інтересів держави у сфері профілактичної медицини.

На сьогодні загальний штат Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській області складає 198 штатних одиниць, у тому числі 66 державних службовців. Загальна чисельність фахівців ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України» становить 643 штатних одиниці, з них 137 лікарів та 250 середніх медпрацівників.

Величезним внеском у становлення, розвиток та існування служби сьогодні була самовіддана праця ветеранів та працівників, чия життєва позиція  заслуговує наслідування, які професійно, з честю та гідністю виконували свої обов’язки.  Це такі працівники санепідслужби області як І.М.Чабан, Л.М.Прохор, А.В.Крилов, В.Ф.Янішевський, Ю.Я.Бойко, М.Д.Махновецька, Г.К.Редькіна та інші.

За роки становлення санітарно-епідеміологічна служба зазнавала кардинальних змін відповідно до викликів часу. Адже час і прогрес змінюються – та професія, покликана на збереження безпеки людства – вічна!