Роль ґрунту в житті людини.

загружено (3)         Ґрунт має важливе санітарно-гігієнічне і медичне значення, його хімічний склад і наявність у ньому мікроорганізмів значною мірою впливають на стан здоров’я населення і свійських тварин даної території.

         Ґрунт чинить значний вплив на клімат місцевості, розвиток рослинності, планування й забудову населених місць та окремих будівель, їхній благоустрій.

         В умовах сільськогосподарського виробництва в ґрунт цілеспрямовано вносять велику кількість пестицидів, мінеральних добрив. З рідкими та твердими побутовими й промисловими відходами, стічними водами, викидами промислових підприємств та автотранспорту в ґрунт потрапляють поверхневі активні речовини (ПАР), поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), велика кількість важких металів, нафтопродукти. Ці забруднювачі з ґрунту мігрують в інші середовища: надходять у підземні та поверхневі водойми – джерела водопостачання, звідти у питну воду; накопичуються в сільськогосподарських рослинах, а відтак продуктах харчування; випаровуються в атмосферне повітря.

         Ґрунт  є середовищем життя багатьох хвороботворних мікроорганізмів і вірусів, які збуджують такі тяжкі захворювання, як холера, тиф, чума, сибірська виразка, туляремія, дизентерія, правець та інші. Крім того в ґрунті проходить певна частина життєвого циклу розвитку геогельмінтів (аскарид, волосоголовців). Тому стан ґрунту  дуже впливає на здоров’я населення.

         Житомирський обласний лабораторний центр проводить моніторинг стану ґрунту житлової території, дитячих майданчиків ДНЗ, в зоні масового відпочинку населення (прибережна зона річок та озер), в І поясі зони санітарної охорони джерел питного водопостачання.

         В ґрунті проводяться санітарно-хімічні дослідження, в тому числі на важкі метали (цинк, свинець, мідь, марганець, кобальт, нікель, ртуть, кадмій); бактеріологічні дослідження: мікробне число, патогенні мікроорганізми, титр бактерій групи кишкової палички (колі-титр), клостридії    перфрингенс та дослідження на яйця та личинки гельмінтів.

         Житомирським обласним лабораторним центром проведено 703 бактеріологічних дослідження ґрунту в 2016 році, з них 21зразок не відповідав вимогам санітарних норм (3%). За 9 місяців 2017 року досліджено 346 проб, з них 19 відхилень (5,5%).

        На санітарно-хімічні показники в 2016 році досліджено 472 проби, з них 3 зразка не відповідало вимогам санітарних норм (0,6%). За 9 місяців 2017 року – 200 проб, з них 2 відхилення (1%).

        В 2016 році досліджено на яйця та личинки гельмінтів 1535 проб, з них 15 відхилень (0,97%). За 9 місяців 2017 року – 1179 проб, з них 4 відхилення (0,34%).

        Аналізуючи дані дослідження можна зробити висновок, що  ґрунт Житомирської області відносно безпечний.

Лікар-лаборант СГЛ

Харченко Н.Л.