Яким повітрям ми дихаємо

povitryaНа сьогодні склад атмосферного повітря більшості міст та населених пунктів промислових регіонів характеризується постійною наявністю твердих частинок (сажа, пил), таких шкідливих газів як діоксиди азоту, сірки, канцерогенних речовин тощо. За таких умов атмосферне повітря постає вагомим фактором ризику для здоров׳я людини. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров׳я, біля 7 млн. випадків передчасної смертності зумовлено забрудненням атмосферного повітря та повітря закритих приміщень. В умовах сьогодення якість атмосферного повітря за величиною впливу на здоров׳я прирівнюється до такого фактору ризику, як тютюнопаління й поступається лише фактору харчового впливу.

Забруднене повітря часто може стати причиною ішемічної хвороби серця та інсульту, хронічних обструктивних захворювань легень або інфекцій дихальних шляхів, а також раку легень.

Враховуючи актуальність зазначених вище питань, можна стверджувати, що контроль якості атмосферного повітря на сьогодні є одним із пріоритетних напрямків діяльності ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» в частині моніторингу факторів життєдіяльності людини.

Фахівцями ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України» визначено мережу спостережень за станом атмосферного повітря, що охоплює автомагістралі з інтенсивним рухом транспорту в межах населених пунктів, межі санітарно-захисних зон промислових підприємств, що здійснюють викиди забруднюючих речовин, маршрутні пости спостережень за станом атмосферного повітря. Окрім того, лабораторний контроль вмісту забруднюючих речовин у повітрі здійснюється позапланово у період ускладнення екологічної ситуації – під час виникнення масштабних пожеж лісових, сільськогосподарських угідь та торфовищ, а також за активними зверненнями підприємств та установ.

Упродовж 2016 року фахівцями ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України» здійснено 4766 моніторингових досліджень атмосферного повітря на визначення вмісту пилу, діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, формальдегіду, аміаку, ацетону, оксиду вуглецю, сірчаної кислоти, свинцю, фенолу, сажі, сірководню, соляної кислоти. З них не відповідало гігієнічним вимогам – 7 за показниками вмісту пилу, діоксиду азоту та аміаку.

На маршрутних постах спостереження за станом атмосферного повітря, що розташовані в містах Житомир, Бердичів, Коростишів, Овруч та Малин упродовж 2016 року було здійснено 205 досліджень – відхилень від гігієнічних нормативів не виявлено.

Фахівцями ДУ «ЖОЛЦ МОЗ України» здійснювалися лабораторно-інструментальні дослідження якості атмосферного повітря в зонах впливу 144-ох промислових підприємств, перевищень гранично допустимих концентрацій не виявлено.

Серед джерел викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря пріоритетне місце займають викиди автотранспорту. Результати лабораторно-інструментальних досліджень свідчать про невідповідність гігієнічним нормативам, що реєструвалися в 1 пробі по вул. Винниченка в м. Малині за вмістом аміаку та в м. Житомирі по вул. Перемоги й Щорса за вмістом пилу й діоксиду азоту. Результати лабораторних досліджень і конкретні пропозиції щодо мінімізації впливу шкідливих речовин на здоров’я населення повідомлялися органам місцевого самоврядування.

Вагомий внесок у забруднення атмосфери здійснюють промислові підприємства та комунальний сектор, особливо в період опалювального сезону. Однак, результати, наведених вище лабораторних досліджень, свідчать про вкрай низький рівень забруднення атмосферного повітря (0,14 % усіх досліджених проб). Значно більшу шкоду здоров’ю може спричинити повітря закритих приміщень. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щороку біля 4 млн. випадків передчасної смертності зумовлені незадовільною якістю повітря приміщень, що часто забруднене продуктами: згоряння палива, міграції токсичних речовин від предметів побуту, життєдіяльності людини та різноманітними мікроорганізмами. Ось чому необхідно регулярно провітрювати помешкання та інші приміщення. Однак, робити це потрібно у період доби з найменшим транспортним навантаженням вулиць.