Про необхідність дотримання умов праці на підприємствах області та проведення атестації робочих місць

bezpeka_praci

Під час роботи на виробництві, в залежності від технологічного процесу, на людину можуть впливати один, або низка шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

Шкідливий виробничий  чинник – може спричинити професійне або виробничо обумовлене захворювання, тимчасове або стійке зниження працездатності, підвищення частоти соматичних та інфекційних захворювань, призвести до порушення здоров’я як працівника, так і його нащадків.

 Безпека того чи іншого технологічного процесу може бути визначена за кількістю та за ступенем небезпечного впливу кожного окремого шкідливого виробничого чинника.

На робочому місці на працівника можуть впливати такі шкідливі виробничі чинники, як шум, вібрація, що виникає при роботі верстатів та механізмів, а також наявність в повітрі робочої зони пилу, або шкідливих хімічних речовин.

Безпечні умови праці – це стан умов праці, за якого вплив на працівників шкідливих та небезпечних виробничих чинників усунуто або їх рівні не перевищують гранично-допустимих значень.

Перевищення рівнів гранично-допустимих значень призводить до погіршення стану здоров’я працюючих, виникнення виробничо обумовлених (або професійних) захворювань. До професійних хвороб належать насамперед хвороби, що виникають внаслідок безпосередньої дії на людей виробничих шкідливих чинників, а також ті, що за певних виробничих умов розвиваються значно частіше, ніж звичайно.

Як же визначити  стан умов праці на виробництві? Для цього проводиться атестація робочих місць, під час якої проводяться лабораторно-інструментальні дослідження та виміри, за результатами яких можна визначити, чи відповідають умови праці встановленим нормативам.

Житомирським обласним лабораторним центром протягом семи місяців поточного року здійснено з метою атестації робочих місць лабораторно-інструментальні виміри та дослідження на 84 промислових підприємствах. Встановлено, що на 72 об’єктах умови праці не відповідають вимогам нормативно-правових актів з питань гігієни та охорони праці.

Всього лабораторно обстежено 206 робочих місць. Для цього фахівцями лабораторного центру здійснено 490 досліджень повітря робочої зони, з яких 152 дослідження не відповідають нормативним показникам, або 31%; 310 вимірів шумового навантаження, у 73 випадках виявлені  перевищення нормативних рівнів (23,5%); 341  вимір освітленості, на 4 робочих місцях виявлено освітленість нижче нормативного рівня (1,2%); 1797 вимірів мікроклімату (виміри температури, відносної вологості та швидкості руху повітря, інфрачервоного випромінювання), з яких 409 або 22,8% не відповідають нормативним рівням; 45 вимірів вібрації, з яких 9 або 20% не відповідають санітарним нормам.

За діючою гігієнічною класифікацією умови праці розподіляються на 4 класи: 1 – оптимальні, 2 – допустимі, 3 – шкідливі, 4 – небезпечні умови праці. Слід зазначити, що під час проведення вимірів та досліджень не було виявлено робочих місць, які відносяться до 4 класу (небезпечні умови праці).

Серед професійних груп найчастіше шкідливі умови праці виявляються у газоелектрозварювальників, ковалів, працівників гірничодобувної промисловості. В той же час на трьох швейних підприємствах області умови праці робітників відносяться до 2 класу (допустимі умови праці).

Порівняно з результатами вимірів та досліджень, які проводились в 90-х роках, умови праці на підприємствах області в 2016 році значно покращились. Власниками закуплено багато новітнього обладнання та машин, які поліпшують умови праці та значно знижують відсоток важкої ручної роботи. Також працівники, в основному, забезпечуються засобами індивідуального захисту та спецодягом.

Шановні керівники та власники підприємств!  Державна  установа «Житомирський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я  України» у разі необхідності пропонує послуги досвідчених фахівців, які зможуть оперативно та якісно провести необхідні лабораторно-інструментальні виміри та дослідження з метою атестації робочих місць працюючих на  ввірених  Вам  підприємствах для  дотримання  безпечних  умов праці.

За  довідками та послугами звертайтесь за телефонами: 34-04-08,34-64-17, 34-69-06, 34-34-01.