Аналіз якості харчових продуктів на вміст 137Cs у Житомирській області, за результатами лабораторних досліджень у І півріччі 2016 року

produkti_radio

Упродовж І півріччя 2016 року фахівцями лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів  Житомирського обласного лабораторного центру  Міністерства охорони здоров’я України здійснено 1213 лабораторно-інструментальних вимірів вмісту 137Cs в продуктах харчування. Перевищення допустимих рівнів виявлено у 29 пробах, що становить 2,4%. Структура  досліджених харчових  продуктів (сировини)  та  виявлені перевищення  представлені в табл. 1.

 Таблиця 1

Питома вага відхилень  у харчових  продуктах (сировині)  досліджених на вміст 137Сs у 1-му півріччі 2016 року по  Житомирській області

№№

п/п

Найменування продукту хачування (сировини) Досліджено проб Виявлено проб з перевищенням вмісту 137Сs Питома вага (%)
1. Гриби 44 10 22,7
2. М’ясо 76 12 15,6
3. Лікарська сировина 19 1 5,3
4. Молоко 137 4 2,9
5. Ягоди 78 2 2,6
6. Овочі 533 0
7. Хлібопродукти 210 0
8. Риба 20 0
9. Яйця 7 0
Разом 1213 29 2,4

Як видно з наведеної таблиці усі досліджені проби овочів, хлібопродуктів, риби та яєць відповідали вимогам ГН 6.6.1.1-130-2006.

 Найбільш забрудненими 137Сs були гриби (22,7%) та м’ясо  (15,6%). Невідповідність вимогам за цим показником виявлено у 7 пробах грибів в Малинському, 2 пробах в Коростенському та 1 пробі в Олевському районах. Перевищення допустимих рівнів 137Cs у мיясі виявлено в 10 пробах в Малинському та в 2 пробах  у Коростенському районах.

Незначні перевищення вмісту 137Сs  визначались в лікарській сировині (5,3%), молоці (2,9%) та ягодах (2,6%). Перевищення виявлено у лікарській сировині, зібраній в Олевському район, у 4 пробах молока з Олевського району та у ягодах з Олевського та Коростенського районів.

З метою запобігання вживання радіоактивно забруднених продуктів харчування населенням рекомендуємо:

– купувати продукцію лише на організованих ринках та в торгівельній мережі, де гарантується якість продукції по радіаціному чиннику;

– на територіях, що зазнали радіоактивного впливу, громадяни мають право перевіряти продукцію в акредитованих на такий вид діяльності лабораторіях, в тому числі лабораторних підрозділах  Житомирського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров’я України на підставі вимог Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Шановні громадяни області. Не ризикуйте своїм здоров’я м та здоров’ям своїх дітей, особливо в районах, що зазнали радіаційного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЄС. Будьте завжди впевнені у якості продукції, що споживаєте.